HATAY DA TOPRAK ANALİZİ ÇALIŞMALARI

Hatay'da, toprak analizi yapacak laboratuvarların belirlendiği bildirildi.
HATAY DA TOPRAK ANALİZİ ÇALIŞMALARI
Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere mazot, kimyevi gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.
     Söz konusu desteklemelere esas olacak şekilde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün genelgelerine göre Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı Toprak Bölümü Laboratuvarı, Antakya Ziraat Odası Başkanlığı Toprak Bitki Analiz Laboratuvarı, Antakya Ticaret Borsası Yaprak Toprak Su Laboratuvarı, Çakır Ticaret Toprak ve Su Tahlil Laboratuvarlarının yetkilendirildiği ifade edildi.