Hatay Ekonomisi İçin Acil Çözüm Önerileri

Yeni yönetim kurulu olarak görevi devraldığımız 16 Ocak 2016 tarihinden sonra ikinci kez basınla bir araya gelmekteyiz. Yaptığımız ilk basın toplantısında Hatay’ın Suriye krizi öncesi ve sonrasında değişkenlik gösteren ekonomik verilerin karşılaştırmasını yapmış ve yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerilerimizi sıralamış, ayrıca HASİAD olarak takip edeceğimiz projelerimizi paylaşmıştık. Aradan geçen dört ayda Hatay’ın ekonomik verilerini, gelişmelerini, Türkiye Ekonomisi içindeki seyrini yakından takip etmeyi sürdürdük. Şehrimizdeki ekonomik verilerin iyiye doğru gitmediği yönünde tespitler söz konusudur. Özellikle finans, işsizlik, ihracat, nakliye ve turizm başlıkları altında açıklanan sonuçlara dikkat çekmek istemekteyiz.
Hatay Ekonomisi İçin Acil Çözüm Önerileri
Hatay’da 2010 yılında, 178 milyon TL’lik takipteki kredi miktarı, 2015 yılında üç kat artışla 543 milyon TL’ye yükselmiştir. 2010 yılında, Türkiye’de kullanılan kredilerin % 1,8’i ilimize tahsis edilirken, 2015 yılında bu oran % 1,3’e düşmüştür. Türkiye’deki toplam nakdi krediler bakımından 2010 yılında 8. sırada yer alan ilimiz, 2015 yılında 13. sıraya gerilemiştir.   İlimizin de dahil olduğu TR 63 Bölgesinde işsizlik oranı, 2011 yılında % 12 iken, 2015 yılında % 16,4’e yükselmiştir.  2010 yılında Hatay’ın Türkiye ihracatı içindeki payı % 1,51 iken, bu oran 2015 yılında 1,34’e düşmüştür. İhracatımızın yaklaşık % 50’sini gerçekleştirdiğimiz beş ülkeden üçüyle (Irak, Mısır ve Rusya) sorun yaşamaktayız. İhracatımızın % 60’ını oluşturan iki üründen birisi olan demir çelik ihracatında 2010-2015 yılları arasında ciddi bir artış olmazken, yaş sebze meyvede ihracat aynı yıllarda 480 milyon dolardan 390 milyon dolara bir düşmüştür. Suriye krizi yaşanmamış olsaydı, Hatay’ın şu an için 3,5-4 milyar dolarlık bir ihracatından söz ediyor olacaktık.Hatay’da turistik tesislerin doluluk oranı halen % 30’ların altındadır. Müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2010 yılında 219 bin kişi iken, bu sayı 2015 yılında 172 bin kişiye düşmüştür.Hatay’ı Suriye’ye ve dolayısıyla Ortadoğu’ya bağlayan sınır kapıları kapanmıştır. Bu da ilimizin ticaretini, ihracatını, nakliyecisini ve turizmini olumsuz  etkilemektedir. Yatırım faaliyetlerinin istenilen düzeye çekilmesi için başta Hatay olmak üzere, Suriye krizinden etkilenen illere teşviklerin arttırılması, teşvik kapsamında Hatay’ın 4. Bölgeden 6. Bölge kapsamına alınması, Hatay’a devlet yatırımlarının arttırılması ve başlanan devlet yatırımlarının acilen tamamlanması, İhracat ve nakliye sektörlerine destek sağlanması, özellikle Ortadoğu’ya RoRo ile yapılan taşımaların teşvikle desteklenmesi,Bölgemizdeki olumsuz algıdan dolayı oluşan teminat yetersizliklerine karşı çözüm üretilmesi ve firmaların finansmana erişiminin kolaylaştırılması,  Konuları önem arz etmektedir. HASİAD olarak, bu konuların ve Hatay’ın ekonomisi ile ilgili diğer tüm sorunların yakın takipçisi olmaya devam edeceğiz. 
Saygılarımızla.
     Tahsin KABAALİ
    Yönetim Kurulu Adına
             Başkan