HATAY VALİLİĞİNDEN BİLDİRİM

HATAY VALİLİĞİNDEN BİLDİRİM

HATAY VALİLİĞİ vatandaşlara toplumsal gelişimleri ve hakları konusunda bilgilendirme amaçlı bildirim yayınladı, bildirimde şöyle:


Birey öncelikle haklarının farkında olmalıdır.

Birey haklarını arayabilmelidir.

Birey kendi haklarının yanında başkalarının hak ve özgürlüklerine de saygılı olmalıdır.

Birey kendi haklarını güçlendirip geliştirebilmeli, toplumsal gelişiminin de önünü açabilmelidir. Bireyin günlük hayatında en fazla karşılaşabileceği insan hakları kavramı içerisinde değerlendirilebilecek bazı hak arama yöntemleri aşağıda özet olarak sıralanmıştır.

a) Özel kuruluşlar veya kamu kurum kuruluşları önünde bir haksızlığa uğradığı iddiasında olan vatandaşlar “dilekçe hakkı” yolu ile uğradığı haksızlığın giderilmesini yazılı bir başvuru ile (dilekçe) önce ilgili kuruma, haksızlık giderilmediğinde haksız işlemi yapan kurumun bağlı olduğu “üst kuruma” dilekçe hakkı yolu ile bildirebilir.

b) Hak arama hürriyetine dayanarak, yargı mercileri önünde hukuki yollardan yararlanılarak haklarını araması bireye tanınan önemli bir insan hakkı kavramıdır. Birey haklarını bizzat kendisi arayabileceği gibi bu konularda yasal olarak görevli olan “avukatlar” aracılığı ile de haklarını arayabilirler. Maddi durumları uygun değilse barodan bir müdafi talep edebilirler. Ayrıca 18 yaşından küçükler, işitme, konuşma, zihinsel engelliler, akıl hastaları ve kendilerini savunamayacak derecede malul olanlara barodan müdafi atanması zorunlu bulunmaktadır.

c) Yargı mercileri önünde yargılanmalarda “adil yargılanma hakkı prensipleri uygulanır”  buna göre bireyler suçluluğu bir mahkeme kararı ile kesin hükme bağlamadıkça suçlu sayılmaz, masumdur (masumiyet karinesi). Yine bireyler “tarafsız ve bağımsız yargı organları önünde, iddia ve müdafaa ile davacı ve davalı sıfatı ile” adil yargılanma hakkına sahiptir.

d) İç hukuk yollarını tükettiği halde bir insan hakkı ihlaline uğradığını iddia eden birey yazılı dilekçe ile “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine” bireysel başvuru hakkına sahiptir.

e) Tüketici Hakları Yasası kuralları içinde alışverişte tüketici olarak haksızlığa ve hukuksuz uğradıklarında “Tüketici Hakem Heyetlerine” ve “Tüketici Mahkemelerine” yazılı bir dilekçe ile başvurabilirler.

f) Etkili başvuru hakkı yolu ile kamu hizmeti sunan kamu görevlilerinin bu görevlerini gereği gibi yasa ve hukuk kuralları içinde yerine getirmemeleri veya yetki ve görevlerinin dışına çıkmaları halinde veya haksız ve kötü muamele yapanlarla ilgili olarak, görevli ve yetkili mercilere şikayet ve dilekçe haklarını yasalar içinde kullanabilirler.

g) Düşünce ve kanaat özgürlüğü ve basın yayın hakları ve kuralları kapsamında, gerçek dışı, kasıtlı, kişi ve kurumların kişilik ve kurumsal haklarına zarar veren, basın ilke ve kurallarına uymayan haber, yazı ve yayınlara karşı hakları ihlale uğrayan ve zarar görenler noter aracılığı ile haber düzeltme (tekzip) haklarını kullanabilirler.

Bütün bu hakların kullanılmasında yasaya ve hukuka uygunluk esastır.

-         ­Haklarının farkında,

-         Haklarını yasalar içinde arayabilen,

-         Başkalarının haklarına saygılı birey, toplum gelişiminin en önemli gücüdür.

Siz de insan hakları ihlaline uğradığınızı düşünüyorsanız yukarda anlatılanların yanında İl İnsan Hakları Komisyonumuzun Tel(Direkt): 0326 214 60 74 ve Tel(Santral): 0326 214 62 13-14-15 nolu telefonlarına, hatay@icisleri.gov.tr mail adresine ve şehrin yirmi (20) noktasında bulunan insan hakları kutularına, şikayetlerinizi ileterek bizlere ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla.                                                         


HATAY VALİLİĞİNDEN BİLDİRİM haberi  tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  165785 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle
Beğendiniz mi?
Okunma
Tarih
Kategori
Şehir
Kaynak