Hatay'da Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele eylem planı toplantısı.

 Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, madde kullanımı ve bağımlılığının sadece ilin ve ülkenin değil, tüm dünya ülkelerinin önemli sorunlarından birini teşkil eder hale geldiğini ve bu konuda ciddi önlemler alınması gerektiğini belirtti.
Hatay'da Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele eylem planı toplantısı.
 Lekesiz, Valilik Tayfur Sökmen Toplantı Salonu'nda Hatay'da Bağımlılık yapıcı maddeler ve bağımlılıkla mücadele eylem planı toplantısında yaptığı konuşmada, madde kullanımı ve bağımlılık sorununun, ülke gençliğinin gerek yasal gerekse yasal olmayan bağımlılık maddelerinden korunması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde eğitim boyutunun önemini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.
     Bağımlılık yapan maddelerin, birey üzerinde psikolojik ve fizyolojik etkide bulunarak onu bir çeşit köleleştirdiğinin bilindiğini ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti:
     ''Bağımlılık adı verilen bu olgu, bireyle madde arasında kurulan ve bir süre sonra bireyin özerkliğini tamamen elinden alan ve özgürlüğünü ortadan kaldıran bir süreçtir. Toplum bu hale gelmiş bulunan bir bireyin gücünden, emeğinden ve en önemlisi de kendisinden yoksun hale gelmekte, böylece bireyin bu durumu gerek kendisine gerekse içerisinde yaşadığı topluma ilave bir maliyet yüklemektedir.
     Son yıllarda bağımlılık yaptığı bilinen maddeleri kullanan birey sayısının arttığı acı bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Madde kullanımı sonucu ortaya çıkan bağımlı bireylerin sayısının gün geçtikçe artması, buna paralel olarak suç sayısında doğru orantılı artışların meydana gelmesi, toplum sağlığını da ciddi anlamda tehdit etmektedir. Bu bağlamda genç nüfusun ileride meydana gelebilecek tehlikelere karşı korunabilmelerinin sağlanabilmesi amacıyla polisiye çalışmalarla yetinilmeden aileden başlamak üzere herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerçeğini ortaya koymuştur''
     Lekesiz, Başbakanlık tarafından madde bağımlılığıyla mücadelede 2006-2012 yıllarını içeren ''Bağımlılık Yapıcı Maddeler ve Madde Bağımlılığı ile Mücadelede Ulusal Politika Strateji Belgesi''nin 20 Kasım 2006 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girdiğini bu kapsamda da, Hatay'da da titiz çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.
     İlde gerçekleştirilen başarı çalışmaların memnuniyet verici olduğunun altını çizen Lekesiz, madde bağımlılığının engellenmesi, bağımlılık kazanmış bireylerin de kurtarılması konusunda herkese önemli görevler düştüğü ve daha sağlıklı nesillerin oluşturduğu bir toplumun, ilin ve ülkenin geleceği açısından fevkalade önemli olduğunu belirtti.
     Toplantıya kurum müdürleri katıldı.