Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu.

<div><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); font-family:arial,sans-serif; font-size:13.3333330154419px">&nbsp;Vali&nbsp;Ercan Topaca, Hatay B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi ve Mustafa Kemal &Uuml;niversitesi&rsquo;nin (MK&Uuml;) ortaklaşa ger&ccedil;ekleştirdiği Hatay&rsquo;ın &Ccedil;evre Sorunları ve &Ccedil;&ouml;z&uuml;m &Ouml;nerileri Sempozyumu&rsquo;na katıldı.</span></div>
Hatay’ın Çevre Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu.
Ottoman Otel’de gerçekleştirilen sempozyuma  Vali Ercan Topaca’nın yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, akademisyenler ile diğer ilgililer katıldı.Çevre sorunlarının kentleşme ve sanayi ile eş zamanlı olarak ortaya çıkan bir sorun olduğunu ifade eden Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca, çevre sorunlarının, insanoğlunun kentlerde çözmesi gereken sorunların başında geldiğini belirtti. Daha önce çevre sorunlarının yaşandığı Kocaeli’nde görev yaptığını belirten Sayın Topaca, “Kocaeli’nde çevresel sorunların halledilmesinde hareket noktası ve itici güç; kamuoyunda oluşan çevre bilinci idi. Hatay da Kocaeli gibi ciddi sanayileşmenin olduğu bir kent. Özellikle İskenderun sanayinin yoğunlaştığı, kirletici özelliği fazla olan bazı tesislerin bulunduğu bir bölge. Halkın desteği, kamuoyunun ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuda bir duyarlılığı olmazsa bu sorunu çözmemiz zor olur. Dolayısı ile bu sempozyumun toplumsal duyarlılık, inceleme, araştırma ve yönlendirme konusunda faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum.” dedi.Sayın Topaca şöyle devam etti: “Büyükşehir Belediyesi ve HATSU tarafından altyapının hızla tamamlanması ve özellikle kentlerimizde denizlerimize akan kanalizasyon ve endüstriyel atığın olmaması gerekiyor. İskenderun’un, Defne bölgesinin ve Asi Nehri’nin yasa dışı bırakılan atıktan kurtarılması ve temiz bir hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için de altyapı, denetim, toplum bilinci, kamu kurumlarındaki kapasitenin artırılması önem arz ediyor. Ayrıca buradaki sanayi tesislerinin online izleme sistemine dahil olması lazım. Gelişmiş ülkelerde sanayi tesislerinin yatırımlarının içerisinde çevre ve insan sağlığı ile ilgili yatırımların oranı %45-50 civarındadır. Toplum olarak hep beraber duyarlılığı geliştirmeli, hassasiyet oluşturmalıyız. Aksi takdirde başarıyı yakalamamız uzun zamanlara yayılır.” dedi.Sayın Topaca, sempozyumun başarılı geçmesini temenni ederek, kentimiz için bir ufuk oluşturmasını, olumlu katkıları olacak fikirlerin ortaya çıkmasına vesile olmasını dilediğini ifade etti.Hatay’ın çok özel bir coğrafya olduğunu belirten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise, “ Hatay, yüzyıllardır insanların yaşadığı cazip bir bölge olmuştur. İlimizde sanayi, tarım için verimli araziler, kültür ve tarih birikimi var. Bilim, teknoloji, sanayi geliştikçe toprağı, suyu ve havayı kirletiyoruz. İnsanların yaptığı tahribat çok fazla. Bu sempozyum bu coğrafyayı korumak, geleceğe sağlıklı bir şekilde taşımak ve disiplinli bir çalışma içerisinde resmi kurum ve kuruluşlarımızın şehrimize yapacağı katkı sebebi ile çok önemlidir.” dedi.Mustafa Kemal Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Kaya, çevrenin insanın ortak varlığını oluşturan bir değerler bütünü olduğuna vurgu yaparak, “İçinde yaşadığımız yüzyıldaki teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı ile beraber artan hızlı tüketim alışkanlığına bağlı olarak meydana gelen çevre sorunları alınan önlemlere ve yürütülen faaliyetlere rağmen insanlığın geleceğini tehdit etmeye devam etmektedir. Çevre bilincinin aşılanması ve çevre sorunlarına karşı önlemler alınması hususunda ilk başvurulacak yol eğitimdir. Çevre bilincine sahip olmayan insan yaşadığı ortamı kendisinden sonra başkalarının kullanacağını idrak edemez. Halbuki çevre bize geçmişten kalan bir miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere devredilmesi gereke bir emanettir. Başta Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi olmak üzere tüm paydaşların ve uzmanların bir araya geldiği bu sempozyumda ilimizin öne çıkan çevre sorunları bilimsel bir bakış açısı ile derinlemesine tartışılacaktır. MKÜ olarak bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile topluma öncülük etmeye ve bilimsel olarak araştırmaya, analiz etmeye ve çözüm üretmeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz” dedi.Protokol konuşmalarının ardından verilen müzik dinletisi sonrasında kahve molası ile devam eden sempozyum, Defne, Amik Ovası, Asi Nehri, Habib-i Neccar, Amanos, Dağ Ceylanı, Körfez Oturumu konularında ilgililerin tebliğlerini sunması ile devam edecek.