HATAY’IN VİLAYET OLUŞU VE KANUNU

16 Hairan 1939 Hatay’ın Anavatana ilhakı hususunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin meclise verdiği kanun tasarısı; Hatay’ın Türkiye Cumhuriyrti’nin idaritaksimatında 63. Vilayet  olarak  yer almasına dair olacaktır.
HATAY’IN VİLAYET OLUŞU VE KANUNU

Vilayet merkezi Antakya olarak tayin edilmiştir.Aynı zamnda Hatay vilayetinde mebus seçimide yapılabilecek ve 8 mebus T.B.M.M. gönderilebilinecek. Türkiye ile Hatay devleti arasındaki tüm ekonomik ve idari sınırlamaların kaldırılmasını da meclis kabul etmiştir.Hatay valiliğine Emniyet işleri umum müdürüİbrahim Şükrü SÖKMENSÜER atandırılmıştır. Reyhanlı, Kırıkhan, İskenderun,Belen, kaza merkezi olup,12 Nahyesi ve 400 köye sahip olacaktır.  23 Hazşiran 1939 da Türkiye ile Fransa arasında Hatayı’ın Türkiye topraklarına katılmasına dair anlaşma imzalandı.Böylece Hatay Mondoros anlaşması ile Fransaya bırakılmışken, Ankara anlaşması ilede yeniden Türkiyeye katılmış oluyor.Anlaşmaya imza atan iki isim Türkiye adına Şükrü Saraçoğlu(Ortada)   Vali İbrahim Şükrü SÖKMENSÜER  ve Fransa adına Rene Massigli(Başta)  29 Haziran 1939 günü Hatay meclisi son olarak, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin çıkardığı bu kanun üzerine toplanmıştır. Toplantıdan önce İskenderun-Kırıkhan-Antakya mebusları toplam 38 imzalı bir önerge sunuldu; Türk cemiasının ayrılmaz bir parçası olan Hatay’ın Anavatana kavuştuğunun bir kararla tesbitini teklif ederiz. Şeklinde bir önerge vermişlerdir. Verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.Meclis başkanı Abdülgani TÜRKMEN Hatay Millet meclisininde son konuşmasını yaparak;  Tarihi vazifesini ikmal eden Hatay millet meclisini dağıtıyorum ve kabulünü reye koyuyorum, diyerek mecliste oya sundu önerge oy birliği ile kabul edildi. Meclis başkanı Türkmen son olarak,BİZ SUSALIM TARİH KONUŞSUN sözleriyle oturumu kapatı böylece Hatay devleti sona erdi. 7 Temmuz 1939 tarih ve 3711 sayılı kanunla, Hatay vilayeti kurularak, birinci sınıf vilayet olmuştur.Hatay valiliğine atanan Şükrü SÖKMENSÜER’e Cumhuriyet hükümetinin en büyük mülkiye memuru olması sıfatıyla ilgili tebliğatı yapıldıVali 18 Temmuz  saat 20.00’de Antakya’ya gelmiş ve23 Temmuz 1939  Hatay’ın kurtuluş bayramında resmen göreve başlamıştır.