Hataylı Öğrenciler LYS’de Sabancı Üniversitesi’ni tercih etti

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(68, 68, 68); font-family:verdana; font-size:12px">Sabancı &Uuml;niversitesi &ouml;ğretime başladığından bu yana olduğu gibi bu yıl da T&uuml;rkiye&rsquo;nin farklı illerinden gelen başarılı &ouml;ğrencilerle, 760 kişilik t&uuml;m kontenjanlarını doldurdu. Sabancı &Uuml;niversitesi 2015 LYS&rsquo;de 40 il ve 289 liseden başarılı &ouml;ğrencilerin tercihi oldu.</span>
Hataylı Öğrenciler LYS’de Sabancı Üniversitesi’ni tercih etti

Sabancı Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler, 3-7 Ağustos 2015 tarihleri arasında kayıt yaptırabilecekler.Lisans eğitimine Türkiye’deki ilk “bölümsüz üniversite” olan Sabancı Üniversitesi’nde başlayacak olan öğrenciler, okumak istedikleri program tercihini birinci ya da ikinci sınıfın sonundan yaparak disiplinlerarası bir eğitim hayatı yaşayacaklar. Sabancı Üniversitesi’nde uygulanan bu öğretim sistemi, öğrencilerin daha önce gördükleri eğitimden ve LYS hazırlık dönemindeki zorunlu test yaklaşımından farklı, gerçek üniversite tecrübesi, çeşitliliği ve derinliği olan bir akademik program niteliği taşıyor. Sabancı Üniversitesi’nin disiplinler arası yapısı, günümüz iş ve akademi dünyasının ihtiyaçlarına cevap veren bireyler yetiştiriyor.2015-2016 akademik yılında Sabancı Üniversitesi’ne girecek öğrencilerin %64’ü burslu eğitimgörecek.Sabancı Üniversitesi’nde burslar karşılıksızdır, normal eğitim süresince (1 yıl hazırlık + 4 yıl lisans) kesintiye uğramadan devam eder. Farklı diploma programlarına geçişlerde bursluluk durumu aynen korunur.ÖSYM tarafında tam burslu kontenjandan yerleştirilmiş olup, başarı sıralaması ilk 1000’de olan öğrenciler yıllık öğrenim ücretinden muafiyetin yanı sıra 2 kişilik yurt odasında ücretsiz kalma ve ayda 650 TL burs ödemesine hak kazanır.ÖSYM tarafından yarım burslu kontenjandan yerleştirilip ilk 4000’de yer alan öğrencilerin bursu %75’e yükseltilir.2015-2016 akademik yılı itibari ile Sabancı Üniversitesi’nde Diploma Katkı Bursu uygulaması başlamıştır. Herhangi bir program grubuna burslu ya da burssuz yerleşmiş olmasına bakılmaksızın, IB diploma puanı 34 ve üstü; ABITUR diploma notu 2 ve altı; Matura diploma notu 2 ve altı veya Maturita diploma notu 80 ve üstü olan öğrencilere yıllık öğrenim ücretinin;-          %10’undan muafiyet (burssuz)-          %25’i yerine %35’inden muafiyet (çeyrek)-          %50’si yerine %60’ından muafiyet (yarım)-          %75’i yerine %85’inden muafiyet sağlanır.Sabancı Üniversitesi’nde şehit çocuklarına da burs imkanı tanınıyor. Ayrıca, not başarısına bağlı olarak öğrenime devam ederken de burs alabilmek mümkün.Öğrencilerin %74’ünün yurtlarda kaldığı Sabancı Üniversitesi, Türkiye’de toplam öğrenci oranına göre en fazla yatak kapasiteli öğrenci yurduna sahiptir. 2015 ÖSYM ile Sabancı Üniversitesi’ne kayıt yaptırmaya hak kazanan İstanbul dışından gelen öğrencilere mezuniyetlerine kadar, yurt yerleşimlerinde öncelik tanınacak.