Hatoder Samandağ Belediyesini Ziyaret etti

Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği Başkanı Burhan Kerimoğlu ve yönetim kurulu üyesi Esen Vural Samandağ Belediyesini   ziyaret ederek Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı  Mehmet Ali Kamacı ile bir araya geldiler.

Hatoder Samandağ Belediyesini Ziyaret etti

    Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu derneğin  kuruluş amacından ve çalışmalardan bahsederek talasemi ve orak hücre anemi hastalığını önlemeye yönelik son yıllarda ilimiz genelinde yapılan projelerden ve geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan ‘’Hemoglobinopati Kontrol Stratejisi ve Eylem Planı’’ kapsamında 2013-2017 yılları arasında Hatay ili genelinde uygulamaya konulan 5 yıllık eylem planının önemine değinerek hemoglobinopatili hasta bebek doğumunu önlemenin nihai hedeflerinin en başında geldiğini söyledi.   Böylesi bir toplumsal halk sağlığı sorunu için azim ve kararlılıkla hep birlikte el ele vererek üstesinden gelinmesi gerektiğini, kaldı ki hastalığın zamanla sıfıra getirilmesinde ilimizin hemoglobinopati alanında kötü olan sağlık karnesinin düzeleceğini, bunla birlikte il genelinde 2033 mevcut hastanın bulunduğunu bunlardan 407 hastanın Samandağ ilçesinde ve civarında olduğunu bu hasta ve hasta ailelerin yıllar yılı çekmiş oldukları sıkıntıları, geriden gelen ailelerin yıllar sonra çekmeyecek olmaları,   hepimiz için en büyük mutluluk olmalıdır.     Hatoder Başkanı Burhan Kerimoğlu yaklaşan ‘’8 Mayıs Dünya Talasemi Günü’’ etkinleri çerçevesinde bu yıl talasemi konusunu Hatay ilimizde 6-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında hastalığın topluma anlatıldığı, mevcut hastaların yanlarında dernek olarak yanlarında oldukları mesajını vermek  adına birçok çalışmalarla hafta etkinliği olarak ele alınacak olması ve halkımızın dikkatinin bu konuya çekilmesi, hastalığın ciddi bir sorun olduğunu halkımıza anlatmak bizler için çok önemli bir görevdir. Bu etkinliklerin Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü ve dernek iş birliği kapsamında beraberce yürütülecek olması ise dernek açısından ayrı bir önem ortaya koymaktadır. Aynı zamanda 10 Mayıs tarihinde Samandağ ilçesindeki tarihi ve turistik yerlerin hastalara gezdirilmesinde Samandağ Belediyesinin yapacağı katkıda bizlerin, destek açısından eksik kalmadığını bu konuda yaptığımız çalışmaların aşama olarak zaman içerisinde hedefine varacağını görüyor olmamızda çalışma tempomuza hız katacaktır, bu  örnek belediyecilik davranışının da diğer belediyelere, model olacağını düşünmemiz bile bizlerin mutluluğunu arttıracaktır.   Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kamacı’da öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları kaydetti; bizler Samandağ Belediyesi olarak her zaman talasemi ve orak hücre anemi hastalığının kişilerde, ailelerde yapmış olduğu sosyal ve psikolojik sorunları çok iyi görmekte ve bilmekteyiz.    Bu hastalıkları önlemeye yönelik il genelinde Hatay Valimiz Sayın Mehmet Celalettin Lekesiz’in çok ciddi çalışmalarını yakinen takip etmekteyiz, ilgili sağlık kurum ve kuruluşları, diğer paydaş kurumlar ile derneğin çalışmalarını da bilmekle beraber aynı zamanda takdirde etmekteyiz. Bu hastaların yaklaşık dörtte birinin ilçemiz ve civar köylerde olması da bizleri hem üzmekte hem de düşündürmektedir, kaldı ki önemli bir işgücü kaybına da neden olmaktadır. Ümidimiz bu hastalığın ilerleyen zamanda ilimiz ve ilçemiz genelinde sıfıra getirilmesidir. Bu hastalığın önlenmesinde en önemli faktör toplum eğitimidir, bu eğitimlerin devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılıyor olması çok önemlidir.  Özellikle taşıyıcı aileler ve taşıyıcı bireylerde bu eğitimler çok daha fazla önem arz etmenin yanında hastalığın önemine hep birlikte dikkat çekmek adına bizler Samandağ Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi bugün olduğu gibi bundan sonrada vermeye hazırız ve özellikle ilçemizde talasemi ve orak hücre anemi hastalarına yönelik yapılacak her türlü organizasyonları ev sahibi olarak üstlenmeyi sosyal sorumluluk açısından bir görev biliyor ve destek olma adına da   her zaman derneğin, hastaların yanlarında olduklarını dile getirerek bu çalışmalarda emeği geçen herkese de teşekkür etti.