HATODER'in Dogaka destekli iş projesi

Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneğinin geçtiğimiz 2013 yılı Aralık ayı içerisinde  Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına sunmuş olduğu doğrudan faaliyet mali destek programı kapsamında mali destek almaya hak kazanan ‘’Hatay İli Talasemi ve Orak Hücre Anemisi Araştırma Raporu’’ projesinin tanıtım ve açılış programı İl Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.
HATODER'in Dogaka destekli iş projesi

Programın açılış konuşmasında Hatoder Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu proje hakkında şu bilgilere yer verdi; projenin genel amaçları olarak ilimiz genelinde ki talasemi ve orak hücre anemili hasta kişilerin eğitim, sosyal ve ekonomik durumları konusunda acil ve kritik öneme sahip bir rapor çalışması gerçekleştirmek, sorunlarını saptamak ve çözüme kavuşturulması yönünde çalışmaları birlik beraberlik ve eşgüdüm içerisinde yapmayı planladıklarını söylerken, projenin özel amaçları kapsamında ise 16-40 yaş grubu aralığında yer alan her iki hasta grubunun eğitim ve sosyal işlevsellik durumları, yapabilecekleri iş tipleri, çalışma ortamları ve şartları, sosyal güvenlik hakları, sosyal yardım haklarına dair kapsamlı bir araştırma raporu hazırlanarak  önemli bir yol haritası ortaya konulacak olması hastalar adına mutluluk vericidir, dedi.Hatoder Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu; projenin 20 Mart 2014 başladığını ve 20 Mayıs 2014 tarihinde tamamlanacağını ve proje kapsamında 750 hasta ve 500 taşıyıcıya anket yapılarak çalışmaların sürdürüleceğini dile getirirken, projeye DOĞAKA’nın mali katkısının 26.176.50 TL derneğin eş finansman olarak katkısının 2.908.50 TL. olduğunu ve proje ortaklığını Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün yaptığını ve iştirakçi olarakta İş-Kur İl Müdürlüğü ve SGK İl Müdürlüğünün kendi alanlarında destek verdiklerini söyledİ.Başkan Kerimoğlu sonuç olarak şunları söyledi; proje  kitabında hastaların her türlü sorunlarının ortaya konulacak olması ve hastaların meslek edinmeleri yönünde zaman içerisinde dernek olarak veya paydaşlarında katılımıyla çeşitli sertifikasyon programlarının düzenlenmesi planlanmaktadır. Hastaların topluma kazandırılmaları ve iş istihdamına katkı sağlamaları yönünde bir yol haritası da ortaya konulmuş olacaktır. Doğaka Genel Sekreter Vekili Onur Yıldız ise yaptığı konuşmada ajansın bölgede dört yıldır hizmet verdiğini çok genç bir ajans olmasına rağmen bölgemizde proje bazında çok ciddi müracaatlar aldıklarını bunlardan bin’in üzerinde başarılı olan projelere mali destek sağladıklarını ve her geçen günde ajansın çalışmalarının başarılı sonuçları bölge adına daha ileriye götürmekte olduğunu dile getirir iken özellikle talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları konusunda hazırlanan projenin dezavantajlı gruba yönelik olması ve içerik olarak ise bu grubun proje sonrasında ilerleyen zamanlarda yapabilecekleri iş alanları belirlendiğinde avantajlı bir grup olarak iş hayatına atılmalarıyla ekonomik alanda katkılar sağlayacak olmaları oldukça önemlidir,dedi.Halk Sağlığı İl Müdürü Dr.Ümit Mutlu Tiryaki,de konuşmasında şunlara yer verdi; kalıtsal geçişli hastalıklar olan talasemi ve orak hücre anemi hastalıkları konusunda son yıllarda ciddi çalışmalar yapıldığını bu konuda stratejik bir eylem planı ile doğrultusunda hasta bebek doğumlarının 2017 yılı itibariyle sıfır hasta doğumunu hedeflediklerini ve bu doğrultuda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirirken özellikle mevcut hastalarında sosyal sorunlarına yönelik çalışmaların da içerisinde olduklarını ve bu konuda faaliyet  gösteren Hatay Talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Derneği  ile ortak çalışmalar yürüttüklerini ve özellikle ‘Hatay İli talasemi ve Orak Hücre Anemi Hastalıkları Araştırma Raporu’’ çalışmasında proje ortağı olarak katkılar sağladıklarını ve bundan sonra ki çalışmalar içinde destek olacaklarını ifade etti.

Programın sonunda İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde katılan misafirlere, hasta ve hasta ailelerine Hatoder tarafından  kokteyl verildi.