HATSU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(HATSU) 2014 yılı Kasım ayı toplantısını 12.11.2014 Çarşamba günü Hatay BŞB Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi.Katılımcıların yoklamasıyla başlayan toplantı
HATSU GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından HATSU Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Murat Uçar ve Muhittin Şahsuvar'ın tanıtılmasının da içinde bulunduğu ilk üç madde HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın önerisi ve Grup Başkanları'nın kabülü ile beraber oylamaya sunuldu ve kabul edildi.İlk üç maddenin kabülünden sonra 2015-2019 yıllarını kapsayan gelir-gider bütçesi,performans programı,yatırım programı,Hassa ilçesinin içme suyu inşaatı için İller Bankası'ndan ek kredi kullanımı ve bütçe içi aktarım yapılmasına ait konuların ilgili komisyonlara havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.HATSU çalışmalarını denetlemek amacıyla 2 yıl süreyle görev yapacak 2 asil,2 yedek üyenin seçimi sırasında salonda demokrasi rüzgarı esti.HBB Başkanı Savaş:"Yaptığımız işlerden hem meclisimizin hem de tüm siyasi partilerin haberdar olmasını istiyoruz.Tüm grup başkanlıkları kabul ederse asil üyeleri CHP ve AKP;yedek üyeleri de MHP ve AKP önersin."dedi.Tüm gruplar bu öneriyi kabul edince asil üyeler CHP'den Gazanfer Dik,AKP'den Cengiz Yıldız;yedek üyeler ise MHP'den Ismail Başar,AKP'den Mehmet Dönmez oldu.HATSU Genel Kurulu,komisyonlara gönderilen maddelerin görüşülmesi için 17.11.2014 Pazartesi günü saat 14:00'te toplanmasına karar vererek toplantıya son verdi.