Her on haneden altısı kendisine ait bir konutta oturuyor

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 yılı sonuçlarına göre; hanelerin %61,1’i kendilerine ait bir konutta, %22,1’i kirada, %1,6’sı ise lojmanda oturmaktadır. Diğer taraftan, oturdukları konuta sahip olmadığı halde (akraba evi vb.) kira ödemeyen hanelerin oranı ise %15,3’dür. 
Her on haneden altısı kendisine ait bir konutta oturuyor
Araştırma sonuçlarına göre, hanelerin %54,1’i sobayı (kömür, gaz, doğalgaz, elektrik vb.), %10,4’ü müşterek veya merkezi ısıtma kalorifer sistemini, %32’si kat kaloriferi veya kombiyi, %3,5’i ise diğer (klima vb.) ısıtma sistemini kullanmaktadır. Konutun izolasyonundan dolayı ısınma sorunu yaşayan hanelerin oranı %38,7 iken, evinin ısınma masrafını ekonomik nedenler ile karşılayamadığını belirten hanelerin oranı %15,5’dir.Konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçeveleri vb. problem olan hanelerin oranı %37,2 iken, hanelerin %24,7’sinde odalar yeterli gün ışığı almamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre komşularından veya sokaktan gelen gürültü problemi yaşadığını belirten hanelerin oranı %15,5’dir. Konutların yarısı soba ile ısınıyor Hanelerin %37,2’sinin konutunda tamir-bakım gerektiren bir durum var Oturduğu çevrede; trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel problemler yaşayan hanelerin oranı %24,4 iken, suç veya şiddet olayları ile yoğun bir şekilde karşılaştığını belirten hanelerin oranı %10,6’dır.