HİJYEN EĞİTİMİ ZORUNLU HALE GELDİ

Geçtiğimiz yıl yayınlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne göre gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılması işlemine son verildi.

HİJYEN EĞİTİMİ ZORUNLU HALE GELDİ
Bunun yerine Hijyen Eğitimi Yönetmeliği yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içerisinde çalışanlarının yönetmelikte belirtilen eğitimlerini almalarını sağlamakta işyeri sahiplerinin sorumluluğunda bulunuyor.Konu ile ilgili olarak yazılı bir açıklamada bulunan Dörtyol Halk?Eğitim?Merkezi Müdürü İsmail?Küçük;?“Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumumuzda uygulanacak eğitim programları sonunda e-yaygın sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi düzenlenecektir.” dedi.Dörtyol Halk?Eğitim?Merkezi Müdürü İsmail?Küçük yaptığı açıklamasında;?“5 Temmuz 2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ‘’Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’ne” göre çeşitli sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinde çalışanlara hijyen eğitimi verilecektir. Söz konusu yönetmelik gereği gıda üretim ve perakende iş yerleri başta olmak üzere, çeşitli sıhhi ve gayri sıhhi iş yerlerinde çalışanların portör muayeneleri ve tetkiklerinin yapılması işlemine son verilmiştir. Bunun yerine Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin geçici birinci maddesinde ve ‘’İş yeri sahipleri ve işletenleri yönetmeliğin yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içerisinde çalışanlarının yönetmelikte belirtilen eğitimlerini almalarını sağlar’’ hükmüne göre Hijyen Eğitimi Yönetmeliği kapsamında bulunan iş yeri sahipleri ve işletenler, kendi iş yerlerinde çalışanlarının 05 Temmuz 2014 tarihine kadar Hijyen Eğitimi almalarını sağlamakla yükümlüdürler. Yine aynı yönetmeliğin on birinci maddesi çerçevesinde yapılan denetimler sırasında ‘’Hijyen Eğitim Belgesi’’ sorulacağından ve bu belgeyi almamış olanlar hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine göre işlem yapılacağından, eğitimlerin belirtilen sürede alınması gerekmektedir.Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumumuzda uygulanacak eğitim programları sonunda e-yaygın sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi düzenlenecektir. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar dışında hiçbir kurum ve kuruluşun vereceği belgelerin geçerliliğinin olmaması ve bu yönetmelik kapsamında hijyen eğitimi programlarından alınacak belgeye denk olamayacağı, yönetmelik kapsamındaki düzenlenecek olan hijyen belgesi olmayan personelin hiçbir iş yerinde çalıştırılamayacağının göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Bu bakımdan, çalışanların ve iş yerlerinin hukuki ve idari yaptırım ile karşılaş-maması için konuya ilişkin gerekli hassasiyeti göstermelerinde fayda görülmektedir.Hijyen eğitimi ile ilgili iş ve işlemlerin Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütüleceğinden, belli başlı mesleklerdeki iş yeri sahipleri ve yanlarında çalışan personeline Dörtyol Halk Eğitim Merkezince Hijyen Eğitimi verilecektir. Bu eğitime başvuruların bir an önce yapılması gerekmektedir. Daha detaylı bilgi için vatandaşlarımız merkezimize başvuru yapabilir” dedi.       

Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay),(DHA)