Hükûmet terörle mücadeleyi yanlış anlamıştır

Ahrazoğlu: MHP olarak tüm ikazlarımıza rağmen, Hükûmet terörle mücadeleyi yanlış anlamıştır.
Hükûmet terörle mücadeleyi yanlış anlamıştır
 MHP Hatay Milletvekili Meh​met N. Ahrazoğlu, Torba Kanun Tasarısı'nın 25. maddesi üzerinde verilen önerge hakkında MHP grubu adına söz aldığı konuşmasına, “25'inci maddeyle Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'unda yapılan değişikle yapı alanlarındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farklarının alınmasına imkân sağlayan bir düzenleme getirilmiştir.” şeklinde başlamıştır.Temel kanun olarak getirilmesi gereken ve milletimizi yakından ilgilendiren, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmadan ve ilgili komisyonlardan geçmeden kanunların yasalaşmakta olduğunu ifade eden Ahrazoğlu, “Sonuç olarak da gerekli tartışmalar yapılmadan, AKP tarafından getirilen bu tasarılar, sorunlara çözüm getirmemekte ve kısa süre sonra da düzeltme ihtiyaçları doğmaktadır.” açıklamasını yapmış ve düzenlemenin temel kanun şeklinde aceleci bir anlayışla Meclis gündemine getirildiğini ifade etmiştir.Ahrazoğlu; terör nedeniyle tahrip olan binaların, kültür varlıklarının, tarihî mekânların onarımı veya yeniden yapılanmasını sağlamak için yapılan bu düzenleme ile terör nedeniyle zarar gören masum yöre halkının mağduriyetinin gidermesi, göç edenlerin yeniden yurtlarına dönmelerinin sağlanması ve zararlarının tazmin edilmesi gerektiğini belirtmiş, “Ancak, terör nedeniyle hayatını kaybedenlerin, şehitlerin, gazilerin, geride kalanların yakınlarının hakları ve hukukları da ziyadesiyle korunmalıdır. 2002 yılında, önceki dönemlerde, terörle mücadele edildiğinde "Köyler boşaltılıyor, yakılıyor, yıkılıyor." diyenler, bugün, gerektiğinde şehirlerin yakılması pahasına terörle baş etmek için taş üstünde taş, omuz üstünde baş kalmaması gerektiğini ne yazık ki yeni anlamışlardır.” açıklamasını yapmıştır.Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yıllarca ikaz ettikleri halde Hükûmetin terörle mücadeleyi yanlış anladığını ifade eden Ahrazoğlu, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin "Terörle mücadele, teröristle mücadele değildir; zaman ve mekân üstü, tarihsel perspektiften beslenen yüksek akıl ve algı gerektirmektedir. Önce olanı, olmuşu ve olacağı bütüncül ve derinlikli yorumlayan, yüksekten ve analitik bakış demek olan terörizmle mücadele vizyonu geliştirilmelidir." demişti ancak AKP bunu dikkate almadı. Zamanın Sayın Başbakanı Sayın Erdoğan "Bölücü terör örgütü kadroları silahları bırakarak ülkeyi terk edecekler." demişti, peki ne oldu? Terk etmek şöyle dursun kuzey Irak'taki terör kamplarındaki teröristler kaçak olarak ve Habur Sınır Kapısı'ndan davullarla karşılanarak silahlarıyla birlikte ülkeye geldiler. Çadır mahkemeleri kurularak teröristler serbest bırakıldı. Valiye, kaymakama "Teröristleri görmeyin." talimatını verenler terörün geldiği sonuçlardan herhâlde pişmanlık duymuşlardır.”MHP Hatay Milletvekili Mehmet N. Ahrazoğlu; geçtiğimiz yıllardaki ihmallerin sonucu teröristlerin şehirlere silah ve bomba yığdığını ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen günlerce temizlenemediğini, şehirlerin her tarafına bombaların tuzaklandığını ve keskin nişancıların konuşlandırıldığını belirterek, “Buradan sormak istiyoruz: Terörle mücadele konusunda Milliyetçi Hareket Partisinin tüm ikazlarına rağmen neden gerekli tedbirleri almadınız? Önerilerimize niçin kulak tıkadınız? Şimdi de yakıp yıkılan yerlerin yerine yeni yerleşim yerleri açarak güvenliği sağlayacağınızı mı sanıyorsunuz? Terörden zarar gören her vatandaşımızın hakkı hukuku korunmalı, onlarla anlaşarak, gönülleri alınarak ve mağduriyetlere uğratmadan, emrivakiye getirilmeden problemleri çözülmeli, dertlerine derman olunmalı, yeni mağduriyetler yaratılmamalıdır. Terör uzantılarının siyasi emellerine su taşımadan onlara şirin görünmek, oylarına ve oy kaygısına bakmadan... Terörle mücadele öncelikle samimiyet ister, dik duruş ister, kararlılık ister." açıklamasında bulunmuş ve “Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine gerekli destekler verilmeli, imkânlar tanınmalı ancak teröristlerle ve terörist uçlarıyla müzakere edilmemeli” açıklamasını ve uyarısını yaparak konuşmasını tamamlamıştır.