HÜKÜMET ANAYASAYI İHLAL SUÇU İŞLİYOR

HSYK hakkında görüşülen kanun teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerinde söz alan CHP Hatay Milletvekili Av.Refik ERYILMAZ kanun teklifi hakkında sert bir konuşma yaptı:
HÜKÜMET ANAYASAYI İHLAL SUÇU İŞLİYOR
Adalet komisyonunda görüştüğümüz Kanun Teklifi Anayasanın hem Hukuk Devleti ilkesine hem de kuvvetler ayrılığı ilkesine açıkça aykırılık oluşturmaktadır. Bu sadece bizim tespitimiz değil aynı zamanda Barolar, HSYK, Yargı sendikaları temsilcileri, bütün muhalefet partileri ve akademisyenlerin de ortak görüşüdür. Bu tepkilerini de kamuoyuyla paylaşılmışlardır. Mevcut HSYK yapısının sağlıklı, bağımsız ve tarafsız olmadığını biz de biliyoruz hatta cemaatin kurul üzerindeki etkisini de. Bunu Balyoz, Poyrazköy, Ergenekon, KCK ve ÇHD’ ye kayıtlı Avukatların soruşturma ve yargılama süreçlerinde ve yaşanan hukuksuzluklarda yaşadık. Ancak Unutulmasın ki, bu bağımlı HSYK yapısını  Türkiye’nin başına musallat eden yine AKP’nin sakat siyasi zihniyetidir.İktidarın çete ve paralel yapı diye suçlayıp eleştirdiği HSYK’nın bütün itiraz ve uyarılarımıza rağmen  12 Eylül 2010 tarihindeki Anayasa referandumu ile düzenlendiğini hepimiz çok iyi biliyoruz.Hükümet çete olarak tanımladığı  ve Cemaat”in denetiminde olduğunu iddia ettiği HSYK”yı kendi denetimine alma çabası ve telaşı içerisindedir.AKP’nin amacı ülkemizde bağımsız bir yargı oluşturmak değil tamamen kontrolünde ve denetiminde  bir yargı oluşturmaktır.Yargı hiçbir grup, zümre yâda partinin denetiminde olmamalıdır. Yargının bağımsız olmadığı bir ülkede ne demokrasiden ne özgürlüklerden, ne de kişi hak ve hürriyetlerinden bahsedemezsiniz. Hükümetin, HSYK ile ilgili kanun teklifi yargıyı tamamen Adalet bakanlığına bağlı bir kurum haline dönüştürmektedir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Hükümet bu yasa teklifi ile HSYK”nın içini boşaltmayı, işlevsiz ve yetkisiz bir kurul haline dönüştürmeyi amaçlamaktadır. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu ile birlikte köşeye sıkışan hükümet tamamen pragmatist bir yaklaşımla Başbakanın oğlu Bilal Erdoğan’ı kurtarma adına HSYK’nın yapısını değiştirme yoluna gitmiştir. Başbakan’ın oğlunu kurtarma adına hukuk ve Anayasa ayaklar altına alınmaya çalışılmaktadır.Bu girişim Anayasayı ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilecek ve Bakanın yüce divanda yargılanmasına yol açabilecek bir girişimdir. Türkiye Mahkeme kararlarının dahi uygulanmadığı olağanüstü bir süreçten geçiyor. Rüşvet ve yolsuzlukları soruşturan savcı, hâkim ve emniyet müdürleri sürülüyor hatta görevden alınıyor. Bütün bu gelişmeler AKP”nin hükümetinin tükendiğini ortaya koymaktadır. Bu hukuksuzlar hükümetin meşruiyetini de tartışılır bir konuma getirmiştir.  Yeni yasa yürürlüğe girdiğinde artık hiçbir hâkim ve savcı bağımsız hareket edemeyecek, bağımsız kararlar veremeyecek ve Adalet Bakanının birer memuru olarak çalışmak zorunda kalacaktır. Yeni düzenleme ile sadece HSYK’nın yapısı değil aynı zamanda yüksek yargının da yeniden dizayn edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Özgürlüklerin, adaletin, kişi halk ve hürriyetlerin temel güvencesi olan kuvvetler ayrılığı ilkesini hedef alan bu kanun teklifi mutlaka Anayasa Mahkemesinden geri dönecektir. Ancak bizim talebimiz Anayasaya açıkça aykırı olan bu kanun teklifinin geri çekilmesidir. Hükümet gerçekten bağımsız yargı oluşturulma konusunda samimi ise bu kanun teklifini geri çekmeli ve mecliste gurubu bulunan bütün siyasi partilerle bir araya gelerek Anayasada değişiklik yapmak suretiyle HSYK”yı yeniden düzenlemelidir. Hukuk devletinde kişileri kurtarmak için yasa yapılmaz, yapılmamalıdır. Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının üstünü kapatmak için Anayasayı bile çiğnemeyi göze alan AKP iktidarı beyhude bir çabanın içerisindedir. Ne yaparlarsa yapsınlar rüşvet ve yolsuzluklarının üstünü örtemeyecekler. Kaldı ki, Siyasi iktidar halkımızın vicdanında da mahkûm olmuştur.