İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Vali Lekesiz:  “Ülkemizin En Büyük Sermayesi Yetişmiş Donanımlı Genç Nüfustur”
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı  İş Kur İl Müdürlüğü’nde Vali Lekesiz’in başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Lekesiz, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun; işverenle iş arayanların buluşması konusunda katkı veren önemli bir kurul olduğunu ifade ederek, kurul üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti. İş arayanların iş bulmaları ne kadar zorsa firmalar açısından da vasıflı eleman bulabilmenin o kadar zor olduğunu ifade eden Lekesiz, bu anlamda kurulun amacının, ilimiz genelinde yetişmiş, bilgi ve becerilerini üst düzeyde kullanabilen elemanların işletmelerin ihtiyaç duyduğu oranda hazırlanması ve piyasadaki talep boşluğunun doldurulması olduğunu söyledi.Cumhuriyet Bayramı’nı ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimiz genelinde de büyük bir coşku ile kutladığımızı hatırlatan Lekesiz, “Cumhuriyetimiz 100.yaşının hedeflerini ortaya koyan bir noktaya gelmiş durumda. Bu hedeflerin hayata geçmesine ulaşılmasında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’nun, diğer kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin hatta her bir bireyimizin sorumluluğu var. İşte bu kalkınma yarışında ülkemizin en büyük sermayesi elbette yetişmiş donanımlı genç nüfus olacaktır.” dedi.  Vali Lekesiz bu anlamda temel hedefin; bireyi esas alan yaklaşımla geleceği stratejik bir anlayışla planlamak olduğuna vurgu yaparak, “Zira birey katılımcı demokrasi anlayışı ile çağdaş devlet normlarını yakalamış ve yarınına güvenle bakabiliyor ise; devlet ve birey barışık olur ve oluyor. Artık insanımızın beklentisi; ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülen sosyo-ekonomik refahın artırılması ve gelecekle ilgili hiçbir kaygısı olmayan bir sistem içerisinde yaşama arzusudur. Bu anlamda ilimizin ve ülkemizin ekonomik olarak güçlenmesi ve geleceğimizin bugünden daha iyi olabilmesi için her alanda eğitimli ve yetişmiş insan sayısını artırmamız gerekmektedir. Bu çalışmaların da adeta bir seferberlik anlayışı ile sonuç almaya yönelik, doğru planlanmış, sürdürülebilir ve toplam kalite anlayışını esas alan bir yapıda gerçekleştirilmesi zaruridir.” şeklinde konuştu. Daha önceki dönemlerde nitelikli elemanın bir anlamda ilave maliyet olduğunu değerlendiren işletmelerin bugün firmalarının daha iyiye gidebilmesi için gerekli olanın nitelikli personel olduğunu kabul eder bir noktaya geldiklerini söyleyen Vali Lekesiz, ellerindeki en önemli kaynağın insan faktörü olduğunu fark eden birçok firmanın, kendi bünyesinde insan kaynaklarını eğitmek için yeni yöntemler geliştirme gayreti içerisine girdiklerini söyledi.
 
 Ülkemizin ve ilimizin işsizlik rakamları konusundaki bilgileri de paylaşan Vali Lekesiz, “Eurosat verilerine göre 2012 yılı AB bölgesinde ortalama işsizlik oranı yüzde 10.8, TÜİK verilerine göre ise yüzde 8.4’dür.İlimizdeki işsizlik rakamlarına baktığımızda ise 2012’de yüzde 8.6 seviyesindedir. Başka bir ifadeyle Türkiye ortalamasıyla hemen hemen aynıdır. AB üyesi ülkesi ülkelerin ortalamalarından oldukça iyi bir işsizlik oranımız vardır. Bu kapsamda ilimiz genelinde istihdamın artırılması, işsizliğin azaltılması için sürdürülen çalışmalara özetle bakacak olursak;2013 yılında İş-Kur tarafından gerçekleştirilen çalışmalara bakıldığında.üKuruma yapılan başvurular alınmış, işverenlerden gelen 8.495 adet talep incelenmiş ve bu çerçevede 4.152 kişiye istihdam sağlanmıştır. üToplum Yararına Program kapsamında ilimiz genelinde 4.000 kişi çeşitli kurum ve kuruluşlarımızda istihdam edilmiştir.  üİşgücü Piyasası Analiz Çalışması hedefleri doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçları karşılamaya yönelik 2.734 kişi eğitim programlarına dâhil edilmiş olup eğitimler başarıyla sonuçlandırılmıştır.üKendi işini kurmak için başvuran vatandaşlarımıza yönelik olarak 474 kişiye Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir.üOlağanüstü hallerde ödeme aczine düşen işverenlere destek olmak amacı ile 52 kişiye Kısa Çalışma Ödeneği bağlanarak maaş almaları sağlanmıştır.Şüphesiz bu kurulumuzda aldığımız alacağımız kararlar ilimizin de işsizlik oranlarının daha da aşağı çekilmesine ciddi katkıda bulunuyor, özel sektöre destek oluyoruz. Özel sektörümüze başta Milli Eğitim Bakanlığımız Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız, Ekonomi Bakanlığımız, TOBB’nin beraber imzaladığı protokol ve bu çerçevede ortaya konulan iradenin en iyi şekliyle ilimiz genelinde hayata geçirmeye çalışması sonucunda işsizlik oranlarının ciddi anlamda geriye çekildiğini görmek fevkalade memnuniyet verici. Dolayısı ile işsiz insanlarımız iş bulabilmesi, evine sıcak ekmek götürebilmesi için yaptığınız ve yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür ederim. Toplantının hem işverenlerimiz hem iş arayanlar için faydalı toplantı olmasını dilerim.Daha sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti.Toplantıya Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş, MKÜ Rektörü Prof.Dr.H.Salih Güder, İş-Kur İl Müdürü Ahmet Bulanık, ATSO Başkanı Hikmet Çinçin ve Kurulun diğer üyeleri katıldı.