İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

<span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(30, 30, 30); font-family:roboto; font-size:16px">İl Koordinasyon Kurulu 2015 Yılı 4. D&ouml;nem Değerlendirme Toplantısı, Hatay Valisi Sayın Ercan Topaca başkanlığında &nbsp;Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu&rsquo;nda yapıldı.</span>
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
Toplantının kentimizde yürütülen hizmetlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine vesile olmasını temenni eden Sayın Topaca, seçimlerin dolaylı olarak yatırımlara etki ettiğini belirterek verilen hizmetleri aksatmadan yürütmenin öncelikli hedefleri olduğunu ifade etti.Sayın Topaca, ‘’İlimizde 2015 yılı 3’üncü döneminde 538 adet proje üzerinde çalışılmıştır. Bu projelerin 396 adedi genel ve katma bütçeli kuruluşlarca, 142 adedi ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin imkânlarınca gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin yılı ödenekleri 1 Milyar 67 Milyon 869 Bin TL’dir. 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla bu ödenekten 490 Milyon 587 Bin TL harcama yapılarak  % 46 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.’’ dedi.Genel ve katma bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 396 adet projenin yılı ödeneklerinin 631 Milyon 240 Bin TL olduğunu ifade eden Sayın Topaca, ‘’Dönem sonu itibarıyla bu ödenekten 319 Milyon 796 Bin TL harcama yapılmış ve % 51 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Mahalli idarelerimiz kapsamında ise Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerince üzerinde çalışılan 142 adet projenin yılı ödenekleri 436 Milyon 629 Bin TL’dir. 2015 yılı Eylül sonu itibarıyla bu ödenekten 170 Milyon 790 Bin TL harcama yapılarak % 39 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.’’ dedi.Yatırımcı kuruluşlarımızın 2015 yılı 3’üncü dönem sonunda yatırımları için harcadığı ödenek büyüklüğüne bakıldığında 77 Milyon 409 Bin TL ile Karayolları 5’nci Bölge Müdürlüğü’nün birinci sırada yer aldığını belirten Sayın Topaca, ‘’Bu kuruluşumuzu 58 Milyon 721 Bin TL ile DSİ 6’ncı Bölge Müdürlüğü ikinci sırada ve 44 Milyon 435 Bin TL ile İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü sırada izlemiştir. Genel ve katma bütçeli kuruluşların ilimizdeki yatırımlarının temel sektörler kapsamında nakdi gerçekleşme oranlarına baktığımızda Ulaştırma Sektörünün birinci sırada olduğunu ve bu sektörü Enerji Sektörünün, ardından da Sanayi Sektörünün izlediği görülmüştür.’’ dedi.Sayın Topaca, İlimizde 2015 yılı 3’üncü döneminde yürütülen 538 adet projeden bugüne kadar 169 adedinin tamamlanarak hizmete alındığını, 250 adet projenin ise halen devam ettiğini ifade ederek arta kalanlardan 51’inin ihale, 23’ünün sözleşme, 14’ünün proje aşamasında olduğunu ve 31 adet projeye de çeşitli nedenlerle başlanamadığını dile getirdi.Bu toplantının yatırımların hızla hayata geçirilmesine ve etkili bir şekilde koordinasyon içerisinde yürütülmesine vesile olmasını temenni eden Sayın Topaca yatırımların gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının birinci dereceden yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı toplantıda daha sonra yatırımcı kuruluşlar, kendi alanları ile ilgili olarak sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgiler verdi.