İl Müftüsü SİNANOĞLU Camiler ve Din görevlileri haftası mesajı

Camiler Allah’ın rızasını kazanmak ve hayırlı işler yapmak için müminleri içinde toplayan mekanlardır. 
İl Müftüsü SİNANOĞLU Camiler ve Din görevlileri haftası mesajı
Dinler, bireyler için zaruri bir ihtiyaç olduğu kadar toplumsal yaşamın da bir gereği ve vazgeçilmez unsurudur. Yeryüzünde ibadet etme ve bu ibadetleri yerine getirmek için mabet inşa etme ilk insan Hz. Adem ile başlamıştır.Başlangıcından bu güne kadar cami ve mescitler İslam toplumlarında ortak sağduyunun ve dindarlık bilincinin oluşumu, insanların ruhen temizlenmeleri ve hayatlarında istikamet kazanmaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve bütünleşmeleri yönünde önemli fonksiyonlar icra etmişlerdir. Camiler, tarihin her döneminde irşat ve tebliğin merkezi olmuştur. 
Camilerimiz, çevresine estetik güzellik kazandıran görüntüsüyle, manevi değerler kazandıran işleviyle, şerefelerden yükselen ve insanlarımıza kendi varlık sebeplerini hatırlatan ezan sesleriyle Mescid-i Haram’ın birer şubeleridir. Bu yüzden, İslam’ın temel kaynaklarında cami ve mescitlerin imarı temel din hizmetlerinden biri olarak görülmüştür. Mabetleri inşa eden kimselerin vasıfları, Kur’an-ı Kerimde;” Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve Ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.” şeklinde belirtilir. 
Camiler ve Din görevlileri haftası fikri bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Hafta boyunca bütün müftülüklerimiz, imkanlarına göre teşkilatımızın ruhuna ve yapısına uygun programlar düzenleyerek bir takım sosyal aktiviteler gerçekleştireceklerdir. Bu hafta vesilesiyle yapılan programlarda bütün dikkatler camilerimiz ve bu ulvi mekanlarda görev yapan din görevlilerimizin meseleleri ve sorumlulukları üzerine yoğunlaşacak, bu alandaki problemler tespit edilerek ilgili mercilere ulaştırılacak ve din hizmetleri görevinde “etkinlik ve verimlilik” esası çerçevesinde plan ve projeler geliştirilmesi üzerinde durulacaktır. 
01 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 10:30’da İlimiz Durmuş Debboğlu Camiinde açılış töreni ve basın açıklaması yapılacak, 04.10.2012 Perşembe günü ikindi namazından sonra Merkez Mehmet İpek Camiinde Ahirete irtihal eden din görevlilerimizin ruhu için Mevlid-i Şerif ve Hatim merasimi tertip edilecektir. Ayrıca 05.10.2012 Cuma günü akşamı HRT’de saat 20:30’de Camii ve Engelliler konulu program yapılacaktır.
Haftanın insanlarımız, camilerimiz ve bu mekanlarda toplumumuza din hizmeti veren din görevlilerimiz için, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, bugüne kadar cami inşa eden, camilerin bakım ve onarımında emeği geçen tüm kardeşlerimizi minnet, rahmet ve şükranla yad ediyorum. "tay İl Müftüsü Mustafa SİNANOĞLU Camiler ve Din görevlileri haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.