İŞKUR AKP”NİN ARKA BAHÇESİ Mİ

CHP Hatay Milletvekili Av.Refik ERYILMAZ iŞKUR HK.iddiaları TBMM gündemine taşıdı.?

İŞKUR AKP”NİN ARKA BAHÇESİ Mİ

CHP Hatay Milletvekili Av.Refik ERYILMAZ işkur”un bölgelerde uyguladığı istihdam uygulamaları hakkında kamuoyunda oluşan iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Milletvekili ERYILMAZ; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.                                                      

 
Av. Refik ERYILMAZ

                                                                                            CHP Hatay Milletvekili

 

İstihdamın korunması, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere faaliyetlerde bulunan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)”a yönelik yerel ve genel seçimlerin yaklaştığı bir süreçte Hatay bölgemizde işçi alımlarını arttırdığı, siyasi düşünce ve inançların alım sürecine etki ettiği iddiaları kamuoyunda sıkça dile getirilmektedir.
Bu Çerçevede:

1-    2012, 2013, 2014 yıllarında Hatay genelinde hangi ilçe, belde ve köylerden İŞKUR”a kaç kişi başvuru yapmıştır? Başvuru yapanlardan kaçı hangi ilçe,  belde ve köylerden istihdam edilerek işe yerleştirilmiştir?

2-    2012, 2013, 2014 yılları itibariyle İŞKUR Hatay İl Müdürlüğüne kayıtlı işveren kurumu sayısı kaçtır ve bu kurumlar İŞKUR Hatay İl Müdürlüğüne toplamda kaç işgücü istihdam talebinde bulunmuştur?

3-    İŞKUR”un işçi alımları hangi kriterlere göre belirlenmektedir? İnsanların inançları ve siyasi düşüncelerinin işgücü alımlarında gerek ön görüşmeler, gerekse takip eden süreçlerde sorulduğu, sorgulandığı, dolayısıyla alıma etkili olduğu iddiaları doğru mudur?

4-    İŞKUR”un resmi web sitesine işverenler kayıt yaptırarak iş ilanı verebilmekte ve uygun gördükleri elemanları davet edebilmektedir. İşveren tarafından verilen iş ilanlarında, işveren davet etmeksizin kurumunuzca işverenle görüşülerek işçi gönderiliyor mu? Şayet gönderiliyorsa bu uygulamalardan işverenlere baskı yapıldığı sonucu çıkmıyor mu?

5-    2012, 2013, 2014 yıllarında Hatay genelinde kaç Kamu Kurum ve Kuruluşu sürekli ve geçici işçi talebinde bulunmuştur? Bu talepler neticesinde daimi ve geçici statüde istihdam edilen işçi sayısı kaçtır? İstihdam edilen sürekli ve geçici işçilerin devlet bütçesine toplam maliyeti ne kadardır?

6-    Türkiye İş Kurumu verdiği hizmetler için yapılan masrafların tamamını veya bir kısmını hizmet götürülen işveren, tarım aracısı ve özel istihdam bürolarından tahsil etmektedir. 2012, 2013, 2014 yıllarında Hatay genelinde İŞKUR tarafından kaç TL tahsilâtta bulunulmuştur?