KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE AYRIMCILIĞA HAYIR

    Toplumumuzda her üç kadından biri şiddete uğramaktadır.Kadına yönelik şiddet bütün dünyada en yaygın insan hakları ihlalleri arasındadır ve bir kamu sağlığı sorunudur.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE VE AYRIMCILIĞA HAYIR
Kadına yönelik şiddetin kaynağında toplumun her alanında izleri görünen erkek egemenliği yatmaktadır.Kadına yönelik şiddet dünyada ve ülkemizde kentli-köylü,eğitimli-eğitimsiz,varlıklı-yoksul,genç-yaşlı,ev kadını-çalışan kadın farkı olmaksızın bütün kadınların yaşadığı ortak sorundur.Kadına yönelik şiddet olaylarına her yer ve durumda,işyerinde,sokakta,okulda,gözaltında,savaşlarda rastlanmaktadır.Kadına yönelik şiddet fiziksel şiddet,ekonomik şiddet,sözel şiddet,psikolojik şiddet,cinsel şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.Şiddet olaylarının artması üzerine,uluslar arası gelişmeler yaşanmakta ancak ülkemizde yapılan düzenlemeler yetersiz kalmakta ve bunun neticesinde kadına yönelik şiddet gün geçtikçe artış göstermektedir.Şiddetin önlenebilmesi için devlet tarafından kararlı bir politikanın olması ve uygulanması gerekmektedir.Yasal anlamda yapılan değişikliklere rağmen uzun ve kısa vadeli çalışmalar yapılmamakta zihniyetin değişmesi için devletin bir programı,politikası bulunmamaktadır.Yapılan yasal değişiklikler çözüm ve sonuç getirmemektedir.
 
Toplumumuzda şiddete uğrayan kadının hak edip etmediği dayatılmakta nerdeyse şiddete uğrayan kadın suçlu şiddeti uygulayan mağdur olarak lanse edilmektedir.Şiddet, geleneksel önyargı ve cinsiyet ayrımcı politikalarla meşrulaştırılmaktadır.Medya da namus,töre cinayetleri,kadına yönelik şiddet özendirici bir şekilde yer almakta,kadına bir meta gözüyle bakılmaktadır.Türkiye,kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık konusunda en geri ülkeler arasında yer almakta ve kadına yönelik şiddet gün geçtikçe büyük artış göstermektedir.Şiddetin önenebilmesi için devletin tüm kurumları ile birlikte sivil toplum örgütlerinin,üniversitelerin,eğitim kurumlarının işbirliği içinde politikalar geliştirmesi ve uygulaması, şiddetle mücadeleye yönelik hukuki değişikliklerin yapılması ve etkin bir şekilde uygulanması,kadınların çalışma hayatına ve siyasete katılımlarının sağlanması,etkin ve örgütlü  bir şekilde kadınların eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir.Defne Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kadına yönelik şiddetle  mücadele edeceğimizi ,bilinçlendirme çalışmalarında bulunacağımızı ve bu konuda   ilgili kurumlarla iş birliği içinde olacağımızı belirmek isteriz.

 

                                                                                                       DEFNE KENT KONSEYİ

                                                                                                             KADIN MECLİSİ 

                                                                                                         YÜRÜTME KURULU