KIZINA ZORUNLU DİN DERSİ İSTEMEYEN VELİ RED EDİLDİ

KIZINA ZORUNLU DİN DERSİ İSTEMEYEN VELİ SAMANDAĞ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇE RED EDİLDİ

KIZINA ZORUNLU DİN DERSİ İSTEMEYEN VELİ RED EDİLDİ

Akdeniz Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüd Oruç  Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile ilgili yaptığı basın açıklamasında Din Dersi İslam'ın şartı değildir dedi. Mevlüd Oruç açıklamasında "İlkokul 4. Sınıfta okuyan kızımızın  Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden muaf tutulması için ilgili okula ve Samandağ ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne vermiş olduğumuz dilekçeye maalesef olumsuz cevap verilmiştir. Ailelerin istemediği bilgilerin çocuklara öğretilmesi, ülkemizin taraf olduğu BM İnsan Hakları Evrensel beyannamesi 18 ve 26 maddeleri ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 5, 14,18 ve 29. Maddelerine aykırıdır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 9 ve 14.maddelerine aykırıdır.  Ülkemizdeki Zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Din tarihi, Antropoloji ve din kültürü olarak değil, dini inançla ilgili bilgileri ve inancın pratiklerini öğretiyor. İnançla ilgili bilgi ve pratikler zorunlu olamaz, isteğe bağlı olmalıdır. Ayrıca din dersi isteğe bağlı olsa dahi içeriği inanç gruplarına sorulur, MEB Talim Terbiye Kurulu çalışanlarınca hazırlanmamalıdır. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünün verdiği cevabi yazıda T.C uyruklu Hıristiyan ve Musevi dinlerine mensup öğrencilerin zorunlu din dersine girmeyebilecekleri, fakat İslam dinine mensup öğrencilerin din dersine girme zorunda oldukları ifade edilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün vermiş olduğu cevap her ne kadar insanı dinden etmeye kışkırtıyor olsa da herkes gibi biz de dinimizde,  inancımızda, kültürümüzde ısrarcıyız. DİN DERSİ İSLAMIN ŞARTI DEĞİLDİR  İslam inancına sahip olan her T.C vatandaşı din dersi İslam’ını benimsemek zorunda değildir. Maalesef ülkemizde zorunlu din dersi İslam’ın şartı haline getirilmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının İslam’ını çocuklarım benimsemek zorunda olmamalıdır. Milli Eğitim bakanlığı çocuklarımızı ya inancın ya okulun diye tercih arasında bırakmamalıdır. Kenan Evren Anayasasının ürünü olan zorunlu din dersi 30 yıldır mağduriyetlere yol açıyor.  12 Eylül Anayasasına sığınanlar Kenan Paşalarını niye yargılayıp mahkûm ettiler? Anayasanın 24. maddesi “ Herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir, kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve suçlanamaz” diye ifade ediyor. Bu olumlu ifadelerin ardından “ Din ve Ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasındadır”  şeklinde olumsuz, insan haklarına ve inanç özgürlüğüne aykırı bir ifadenin yer alması ülkemize yakışmıyor.ANAYASA İLE DERS ADI BELİRLEYEN ÜLKEYİZ  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini Anayasa ile belirleyen tek ülke olan Türkiye’mizde evimizin çeşmesinden su akmazken,  din dersini isteğe bağlı okutan ülkeler Ay'da, Mars’ta, Kuyruklu Yıldızda su arıyor. Bizim kendi inancımız var ve çocuklarımıza öğretebiliriz. Ey Milli Eğitim işine bak. Milli eğitim çocuklarımıza matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, mantık, felsefe, tarih, dinler tarihi öğretsin. Milli eğitim işini hakkı ile yapmadığında biz otomobil üretemezken âlem uzaya dolmuş çalıştırıyor.FARKLI CENNETLERİN İNSANLARIYIZ Eğitim sistemimiz çocuklarımıza Cennete nasıl gidileceğini öğretiyor. Ama benim Cennet yorumum, tasvirim, yol'um ve yordamım Milli eğitimin Cennetinden farklıdır. Ülkemizde din dersi mezhepler üstü değildir. Doğallığından koparılmış, tek tipleştirilmiş devlet dini inancına dayanıyor. Zorunlu Din dersi inancı devletleştirerek Sünnilik ve Hanefilik inancına da zarar veriyor. İslam dini devlet İslam’ı olmamalıdır.ALEVİYİZ  Biz Alevi İslam inancına sahip bir aileyiz. Çocuklarımızın zorunlu din dersi aracılığı ile asimile edilmesini istemiyoruz. Allahın ve doğanın Alevi İslam bir aileye takdir ettiği en kutsal misafirlerimiz olan çocuklarımıza din dersi aracılığı ile başka bir inanç dikte edilmesi Takdiri İlahiye müdahaledir, müşrikliktir, günahtır. Zorunlu Din Dersi inanç özgürlüğü ve insan hakları ihlalidir. Üniversite kapılarında başörtülü kardeşlerimiz için kurulan İkna odalarına karşı haklı mücadele içinde bulunan herkesin, zorunlu din dersi aracılığı ile çocuklarımıza yönelik kurulan İkna sınıflarına karşı verdiğimiz haklı mücadelede bizimle beraber olmaları gerektiğini düşünüyorum. YAŞASIN  İTAATSİZLİK   Yasal ve meşru yollarla haklarımız için mücadele etmeye devem edeceğiz. Yasal süre içinde yargı yoluna başvuracağız.  Aynı zamanda fiili olarak çocuklarımızı zorunlu din dersine göndermeme ve alternatif Alevi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersini organize etmeye başlayacağız.  Ferman Milli Eğitimin, Sivil itaatsizlik bizimdir" dedi.