Kurban bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu, kurban bayramı öncesinde vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Kurban bayramı öncesi vatandaşlara uyarılar
Hamurcu, kurban kesimlerinin veteriner hekim kontrolü yapılan ve hijyen şartlarının sağlandığı mezbaha veya belediyelerin kurduğu kurban kesim yerlerinde yapılmasının en güvenli yol olduğunu belirtti, hayvanın tutulup yatırılırken veya askıya alınırken işkence-eziyet edilmemesinin önemine vurgu yaptı. 
Kurbanda, yaklaşık olarak yıllık kesilen hayvan miktarının % 25'inin kesildiğini, bunun da yaklaşık olarak 600-650 bin Büyük Baş ve 2.000.000 Küçük Baş hayvan anlamına geldiğini belirten Hamurcu, “Bu kadar çok sayıda hayvanın bu kadar kısa sürede nakledilmesi ve kesilmesi, gerekli tedbirler alınmadığı ve gerekli alt yapı oluşturulmadığı takdirde, insan sağlığı, hayvan sağlığı ve çevre ile ilgili sorunları da beraberinde getirmektedir. Bunun yanında, kullanılamayan hayvansal yan ürünler nedeniyle büyük ekonomik kayıplar oluşmaktadır.
 
 Özellikle, veteriner hekim kontrolü dışında yetiştirilen, sevki yapılan, satışa sunulan ve kesilen hayvanlar, bulaşıcı ve salgın hayvan hastalıklarının yayılma riskini arttırmakta ve bu hayvanlardan elde edilen etler insan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Kurbanlık hayvanların, sokaklarda dolaştırılması, meydanlarda bekletilmesi, satın alınan hayvanların evlerin bahçelerinde, balkonlarda tutulmaları ve uygun olmayan yerlerde kesilmeleri tehlikenin boyutunu daha da arttırmaktadır. 
Veteriner Hekimler olarak Kurbanda; halk sağlığının ve hayvan sağlığının en üst düzeyde korunması, hayvanların, hayvan refahı ve hijyen kurallarına uygun olarak kesilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, kurban Bayramının kurban ruhuna uygun bir şekilde kutlanması, temel amacımız ve görevimizdir. Bu nedenle; kurban kesimlerinin veteriner hekim kontrolü yapılan ve hijyen şartlarının sağlandığı mezbaha veya belediyelerin kurduğu kurban kesim yerlerinde yapılması en güvenli yoldur” dedi. 
Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar kurban bayramında 
artıyor…
Hayvanlardan insanlara bulaşabilen 200'den fazla zoonoz karakterli hastalık bulunduğunu, hayvanlardan insanlara geçen bu hastalıkların özellikle kurban bayramlarında görülme sıklığı yaklaşık %30 oranında arttığına değinen Hamurcu, Türkiye ve pek çok komşu ülkede bruselloz, tüberküloz, şarbon, kist hidatik, sistiserkoz gibi hastalıkların günümüzde hala görülmekte olup önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturmaya devam ettiğini bildirdi.