LEKESİZ DEN 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

 Vali Lekesiz, ‘10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
LEKESİZ DEN 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Vali Lekesiz mesajında şu görüşlere yer verdi:

‘‘Birleşmiş Milletler’in evrensel manada ortak ilkeler çerçevesinde, insan hakları normlarını belirlediği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin kabulünün 64. yılını kutladığımız bugün, insan hak ve özgürlüklerinin korunup geliştirilmesi adına önemli bir gündür. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni 10 Aralık 1948 yılında ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ülkemiz, bir insanın doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri çağdaş normların gerektirdiği standartların üzerine çıkarmak için gerekli tüm yasal ve hukuksal düzenlemeleri yapmaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, bireyin doğuştan gelen ve yalnızca ‘insan olmasından’ kaynaklanan haklarını özgürce ve eşit şartlaraltında kullanmasını teminat altına alan haklar manzumesidir. Bunların enbaşında yaşama hakkı gelmektedir. Bu hakkı düşünme, eğitim-öğretim, çalışma,iletişim ve seyahat özgürlüğü hakları izler.

İnsanoğlunun idrak ettiği bu kıdemde hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan olmalarından dolayı her insan eşit, özgür ve onurlu bir şekilde yaşama hakkına sahip olmalıdır. “Sosyal Devlet” ilkesinin bir neticesi olarak devletimiz, her türlü ayırımcılığı, anayasal ve hukuksal düzenlemelerle yasaklayarak tüm vatandaşlarına küresel düzeyde benimsenmiş insan hakları normlarını sağlama sürecini başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir.

İnancı, kökeni veya düşüncesi ne olursa olsun tüm vatandaşlarını eşit kabul eden, insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek yaşayan bireylerin oluşturduğu bir toplum, gerçek anlamda uygarlık seviyesini yakalamış ve diğer ülkelere örnek teşkil eder hale gelmiştir.

Binlerce yıllık geçmişi ile birçok kadim uygarlığa ev sahipliği yapmış ilimiz, yaratılıştan gelen farklılıklarını zenginlik; ortak değerlerini gücü kabul ederek rengârenk mozaiği ile insanlığın barışa, kardeşliğe ve hoşgörüye olan susamışlığının pınarı olmaya adaydır. İlimiz insanının, insan sevgisi temeline dayalı birlikte yaşama kültürünü bir yetenek haline getirmiş olmasından dolayı bundan sonraki nesillere bu anlayışı daha güçlü biçimde aktaracağına olan inancımın yüksek olduğunu ifade etmek isterim.

Bu vesile ile kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile basın yayın organları tarafından vatandaşlarımızın bu konuda bilinçlendirilmesine; insan hak ve özgürlüklerinin herkes için tüm yönleriyle korunup geliştirilmesine katkı sağlanmasına ve daha eşit, özgür bir dünyaya ulaşılması temennisiyle ‘10Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlarım.’