MISIR’DAKİ İDAM KARARLARI PROTESTO EDİLDİ

Anadolu Gençlik Derneği İskenderun Temsilciliği Mısır’da hukuksuzca 529 kişiye verilen idam kararları, binlerce kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşün ardından Anıt Meydanında protesto edildi.
MISIR’DAKİ İDAM KARARLARI PROTESTO EDİLDİ
Sık sık tekbir ve sloganlarının atıldığı ve temsili hapis ve idam sehplarının canlandırıldığı eylemde AGD İskenderun Temsilciliği Başkanı M. Zahid Demir okuduğu kitlesel basın açıklamasında “Bu idam kararlarının hiçbir şekilde insan hakları özgürlükler ve adaletle bir ilgisinin olmadığının altını çizen Demir,“İnsanların temel hak ve hürriyetlerinin ayaklar altına alındığı bir karardır. Yaşanan bu hukuk dışı süreçte batının sessiz kalması elbette ırkçı emperyalizmin izlediği stratejinin bir gereğidir. Zaten aynı güçlerde darbe sürecine de destek vermişlerdir.” ifadelerini kullandı.
Mısır’da olup bitenleri sadece bir hukuk skandalı olarak değerlendirmek elbette yanlış olduğunu ifade eden Demir, “Yaşanılan süreç yeryüzünün enerji kaynaklarını yağmalayarak kendinden olmayan insanları ücretli köleler haline getirerek kendilerine itaat etmeyenleri de imha ederek mevcut dünya düzenini işleten ırkçı emperyalizmin örtülü işgalinin yansımasıdır. 529 kişi ile ilgili verilen idam kararı bu coğrafyanın insanlarının bağımsızlığını hedef alan bir karardır.” şeklinde konuştu.Demir son olarak, “idam kararlarının mutlaka durdurulması gerekir ve ülkemizdeki tepkiler uluslararası platformlara taşınmalıdır. İnsan hak ve özgürlükleri noktasında duyarlılık sahibi tüm kuruluşlar bu idam kararlarına karşı en sert tepkiyi göstermelidirler. İslam ülkeleri bu kararla ilgili net bir diplomasi izlemelidirler. Göstermelik açıklamalarla ve cılız tepkilerle bir netice alınamayacağı açıktır.” sözlerine yer verdi.Açıklama idama mahkûm edilen Müslümanlara yapılan dua ile son buldu.