MKÜ C20’de Temsil Edildi

<span style="background-color:rgb(247, 242, 242); color:rgb(34, 34, 34); font-family:ubuntu,sans-serif; font-size:13px">52 &uuml;lkeden 500&rsquo;&uuml; aşkın katılımcının katıldığı C20 Zirvesi, 15-16 Eyl&uuml;l tarihlerinde Boğazi&ccedil;i &Uuml;niversitesi&rsquo;nde ger&ccedil;ekleşti. Farklı alanlardan sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren Zirve, C20 T&uuml;rkiye&rsquo;nin bug&uuml;ne kadar s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; politika geliştirme ve istişare s&uuml;recinin son etkinliğiydi. Zirvede &Uuml;niversitemiz de temsil edildi.</span>
MKÜ C20’de Temsil Edildi
Dünya’nın farklı yerlerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla açık işbirlikleri kuran C20’nin amacı, ulusal ve uluslararası sivil toplumun görüşlerini G20’de duyuruyor. G20, “uluslararası ekonomik işbirliği ve karar alma” üzerine düzenlenen en önemli forum olarak biliniyor. Dünyanın en önemli 20 ekonomisinden oluşan G20, dünya nüfusunun üçte ikisini, brüt gelirinin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil ediyor. G20 başkanlığı her yıl değişiyor. Türkiye, 1 Aralık 2015 tarihine kadar G20’ye başkanlık yapacak. Geçtiğimiz yıl başkanlığı Avustralya üstlenmişti, 2016 yılında ise başkanlık Çin’e geçecek.C20, bünyesinde 14 sivil toplum kuruluşunun bulunduğu Yürütme Kurulu tarafından yürütülmekte ve Sekretarya tarafından desteklenmektedir. Ayrıca Uluslararası Danışma Kurulu’ndan öneriler almaktadır.C20 Zirvesi’nin en önemli çıktısı, 16 Eylül’de zirve katılımcıları tarafından sonlandırılan ve onaylanan C20 Bildirisi oldu. C20 2015 Bildirisi’nde yer alan politika önerileri, C20 öncelikli konuları olan kapsayıcı büyümetoplumsal cinsiyet Eşitliğisürdürülebilirlikvergi adaleti ve yolsuzlukla mücadele(yönetişim) üzerine odaklanıyor. C20 Bildirisi, ‘dünyanın karşı karşıya olduğu eşitsizliklerle mücadele kapsamında kapsayıcı büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti (yönetişim) konularını bütün çalışmalarına dâhil etmeleri ve herkes için adil bir dünya ekonomisi için çözümler bulmaları’ konusunda G20 liderlerine çağrıda bulunuyor.Zirve boyunca katılımcılar, C20 2015 öncelikli konuları arasında yer alan kapsayıcı büyüme, toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve yönetişim üzerine görüşlerini paylaşma fırsatı yakaladılar. Zirvenin ikinci gününde katılımcılar, uzman misafir konuşmacılarla beraber fikir yürütme ve tartışma olanağı buldular. Doktor Sare Davutoğlu, 16 Eylül’de yaptığı sunumda mülteci sorunuyla beraber küresel sorunlar hakkındaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Zirve’ye katılan dünyaca ünlü ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu ise ‘Demokrasi, Sivil Toplum ve Ekonomik Büyüme’ üzerine hazırladığı sunumla beraber katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. Sunumu takiben gerçekleşen oturumda ise Pensilvanya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ufuk Akçiğit, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Gıda Hakkı Özel Raportörü Hilal Elver, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan Shelley Inglis, C20 Zirvesi’nin misafir konuşmacıları olarak C20 Bildirisi hakkında görüşlerini paylaştılar.Zirve sonunda katılımcıların katkıları ile sonlandırılan C20 Bildirisi, C20 Yürütme Kurulu Başkanı tarafından hükümet temsilcilerine sunuldu. Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin G20 Sherpa’sı Ayşe Sinirlioğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, sivil toplum tarafından öne sürülen sonuç odaklı ve somut politika önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler.C20 Zirvesi’nde Mustafa Kemal Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğretim üyesi ve Kadın Çalışmaları Merkezi müdür yardımcılarından Yrd. Doç. Dr. Tülây Atay-Avşar tarafından temsil edildi. Dr. Atay-Avşar ile C20 Zirvesi hakkında konuştuk:
-C20 Zirvesi sizin için neden önemliydi?Dr. Atay-Avşar: Zirvenin dört öncelikli konusundan biri de ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ olarak belirlenmişti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bir akademisyen ve bir birey ve bir kadın olarak üniversite lisans dönemimden bu yana üzerinde titizlikle çalıştığım bir alan oldu. C20 Zirvesi’nin ana temalarından birini oluşturması çok anlamlıydı zira toplumsal cinsiyet eşitliği başlığı diğer üç başlık (kapsayıcı büyüme, sürdürülebilirlik, yolsuzlukla mücadele ve vergi adaleti) ile beraber ele alınmaktaydı. Ayrıca C20 Zirve Bildirisi hazırlanırken mümkün olduğu kadar çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve temsilcilerinden görüşler alındı. Bildiri oluşturma sürecine farklı sosyal medya ortamları ile katkıda bulunulabildiği gibi Zirve’nin gerçekleştiği 2 gün boyunca oturumlar aracılığı ile de bildiriye müdahale etme şansı tanıyan şeffaf ve katılımcı bir ortam mevcuttu. Tüm katılımcılar için yorucu bir maraton oldu ama toplumsal refahın ve barışın oluşması da tam da bu şekilde olmalı diye düşünüyorum.-C20 Zirvesi sizce niçin ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ başlığını diğer 3 ana konu ile beraber işledi?Dr. Atay-Avşar: Bu sorunuzun yanıtını aslında en açık biçimde ‘C20 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’ veriyor. C20 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu’na göre, C20 Türkiye’nin 2015’deki çalışmaları boyunca cinsiyetin ana akımlaştırılmasını destekleme isteği, dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşları tarafından katılım sağlanan çevrimiçi (on-line) ankette cinsiyet konularına tanınan öncelikle pekişmiştir. Kadınların sosyal korumaya (desteğe) erişimi (%41) ve KOBİ’ler dâhil kadın istihdamı (%38), ‘toplumsal cinsiyet’ konusu alanında tüm ülkelerdeki sivil toplum örgütlerinin en öncelikli konuları arasında yer almaktadır. Dünyada ‘cinsiyet ayrımcılığı’ eşitsizliklerin en dirençli ve yaygın biçimlerinden biri olmaya devam ediyor ne yazık ki. Mümkün olan her ortamda temel sosyal hizmetlere erişim, ekonomik fırsatlar ve siyasete katılım ile sosyal ve kültürel alanlardan yararlanma gibi konularda kadınlar ve erkekler arasında katı bir ayrımcılık halen sürüyor.Dünya Bankası’nın son raporlarından birine göre, dünyada kadınların işsizlik oranı erkeklerinkinden yüksektir; dünyada kadınların iş gücüne katılımı yüzde 57 civarındadır. Erkeklerin tam zamanlı ücret almaları iki kat mümkünken kadınlar işe alındıklarında erkeklerden yüzde 10-30 daha az kazanmaktadırlar. Kadınlar daha az üretken ve daha az kâr getiren işlerde, aynı zamanda daha kötü iş koşullarında ve kayıt dışı işlerde daha fazla çalışmaktadırlar. Tüm sektörlerde kadınlar, kaynaklara erişimde eşitsizliğe uğramakta, daha az istihdam yaratmakta ve yönetim kademelerinde daha az yer almaktadırlar. Ekonomiye katılım ve fırsatlarda cinsiyet farkı dünyada yüzde 60 civarındadır.C20 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, bu söylem ve çalışmaları ile gerçekten zor bir işin altına imza atmıştır. Ben de bir katılımcı olarak süreç boyunca üniversitemizi C20 Zirvesi’nde temsil etmiş olmaktan ve bildiriye katkıda bulunmuş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.-Bizleri C20 ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konularında bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz.Dr. Atay-Avşar: Bana bu fırsatı tanıdığınız için ben çok teşekkür ederim.Bu metnin oluşturulmasında  http://www.c20turkey.org/ (Ziyaret tarihi: 29/09/2015) web sitesinden yararlanılmıştır.
MKÜ C20’de Temsil Edildi haberi 01 Ekim 2015 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay muhabirimiz Hatice Ekmekçi adına  tarafından  1330 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle