MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Toplantı

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, bu toplantılarda amacın eğitim-öğretim ve araştırma ortamlarının kalitesinin geliştirilmesi olduğunu kaydetti.
MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Toplantı
 MKÜ Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, hastane yönetimi, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve akademisyenler işbirliği ile sorun ve isteklerinin tartışıldığı, toplum sağlığına daha önemli katkılarda bulunmak, hedeflenen noktaya daha hızlı ulaşmanın yolları, süreç içerisinde üniversite hastanesinde hayata geçirilen ve yapılması planlanan projeler hakkında toplantı düzenlendiği belirtildi.
     Güder, toplantıda yaptığı konuşmada, amacın üniversite akademisyenlerine değer veren, onların sorunlarına kısa sürede eğilen, onları çözen, hayata geçiren bir üniversite olmanın hedeflendiğini ifade etti.
     MKÜ'de verilen hizmet içi eğitimlerle ilgili bir değerlendirme yapan güder şunları kaydetti:
     ''İdari personellerimizin görev alanlarındaki yetkinliklerini artırabilmek için daire başkanlarımız, şube müdürlerimiz, fakülte sekreterlerimiz, senato üyeleri, dekanlar, müdürler ve yardımcıları ile özel kalem ve sekreterlerinden oluşan bir gruba protokol yönetimi, iletişim teknikleri dersleri verdik. Eğitim sürecinde, seminerdeki katılımcılara biraz daha sorgulayıcı bakış açısını yakalayabilmeleri ve yürütülmekte olan iş ve işlemlerle ilgili hızlı çözüm yollarını hayata geçirebilmeleri için devletin temel nitelikleri, anayasanın temel nitelikleri ve hukukun temel nitelikleriyle ilgili bir çok konularda hizmet içi eğitimleri sürdürdük. Hastanemize yeni başlayan 27 hemşireye ve 50 memura aday memur eğitimi, oryantasyon eğitimi yaptık. Üniversitede hedeflediğimiz yedi ayrı alanda akredite olmuş eğitim-öğretim, araştırma uygulama ve sağlık hizmetini topluma sunabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmetlerde amaç eğitim-öğretim ve araştırma ortamlarının kalitesinin geliştirilmesi''
     Güder, ''Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'' kapsamında 11-21 Eylül tarihleri arasında Amerikan Yükseköğretim Sistemini incelemek üzere yaptığı yurt dışı ziyaretinde Washington Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde bir simülasyon merkezini gezdiğini orada laparoskopik cerrahi ile ilgili uygulama yaptıklarını kaydetti.
     Bu türden simülasyon sistemleri için her bir alanda hem uzmanların yetişmesinin, hem hasta sağlığı, hastaya yaklaşımdan önce el becerisinin geliştirilmesi gibi konularda önemli olduğunu belirten Güder, ''Uzmanlık eğitimi yönünde her türlü tıp eğitimi için gerekli simülasyon merkezini üniversitemizde oluşması konusunda her türlü desteği yönetim olarak vermeye hazırız. Bu hizmeti üniversitemize, üniversitemizin öğrencilerine, ihtisas eğitimi yapan doktor hekimlerimize ve hastanın güvenliği için üniversitemiz eğitim sistemine kazandıralım. 2012 Eylül ayında yeni başlayacak öğrencilerimize bu hizmeti sunalım'' ifadelerini kullandı.
     Toplantı MKÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Öksüz ve Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Sadık Büyükbaş'ın bilgilendirme konuşmaları ile son bulduğu belirtildi.