Mkܒde İslâm ve Dünya Medeniyeti Konferansı

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde, "Akademik Özgürlük: Eleştirel Düşüncenin Tehlikesi" konulu bir Konferans düzenlendi. 
Mkܒde İslâm ve Dünya Medeniyeti Konferansı
Konferansta bir konuşmayapan ve konuşmasına da dinleyicileri Türkçe selamlayarak başlayan Profesör Cooke, Türkiye’de ve Antakya’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Mustafa Kemal Üniversitesi’ne konferans daveti için teşekkür etti. Konuşmasının ilk paragrafını Türkçe yapan Cooke, salondaki dinleyicilerden büyük alkış aldı.Akademik özgürlüğe yönelik eleştirilerini, Bush dönemine de atıfta bulunarak yapan ve günümüz Amerikan akademik ortamının bu döneme benzemediğini vurgulayan Cooke, 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika Birleşik Devletleri’nde oluşan gergin ortam içerisinde fikir ve ifade hürriyetinin üniversite düzeyinde kısıtlanmasına yönelik faaliyetlerden yola çıkarak, akademik özgürlük kavramını işledi.
Akademik özgürlüğü kısıtlamaya yönelik girişimlerin, McCarthy döneminde olduğu gibi devlet eliyle değil, sivil denebilecek girişimlerle gerçekleştirildiğini belirten Cooke, 11 Eylül sonrası ortamda, Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu ve İslâm âlemine yönelik politikalarına muhalefet eden akademisyenler âdeta terörist ilan edilerek, hedef tahtasına konulmuş olduklarını hâlbuki dış politikanın eleştirilmesinin ve İslâm âleminin haklarını savunmanın terörizm taraftarlığı anlamına gelmeyeceğini, örneğin hem kuvvet kullanma yanlısı Amerikan dış politikasının hem de El Kaide’nin, diktatörleri eleştirilebileceğini vurguladı.Konuşmasının ardından Cooke, dinleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Konferans, Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Hakkı Karahan’ın üniversitemiz adına Cooke’ye çiçek ve plaket takdim etmesiyle sona erdi.