MKܒde Vizyon 2023 Çalıştayı Gerçekleşti

Geleceğin Mustafa Kemal Üniversitesi’ni yapılandırma çalışmalarından birisi olan ve Vizyon 2023 parolası doğrultusunda işleyen sürecin ilk önemli adımını oluşturan “Vizyon 2023 Çalıştayı” farklı alanlardan 58 akademisyenin katılımıyla gerçekleşti.

MKܒde Vizyon 2023 Çalıştayı Gerçekleşti

Veteriner Fakültesi Fuaye alanında MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’in başkanlığında başlayan Çalıştayda üniversitenin 2023’e doğru takip edeceği politikaları oluşturacak olan ve  “Bilim ve Teknoloji”, “Eğitim” ve “Hizmet” ana başlıklarını Farklı disiplinlerdeki kapsayan farklı disiplinlerdeki konular irdelendi. Çalıştay öncesinde konuşma yapan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, evrensel ve bilimsel düşünce ile topluma değer katan düşünmeyi özüne ve önceliğine alan bir yaklaşımla süregelen MKÜ Vizyon 2023 çalışmalarının Mustafa Kemal Üniversitesi’nin yarınını dolayısıyla toplumun yarınını kucaklayan, kuşatan bir “vizyon projesi” olduğunu dile getirdi. Toplumların gelişmesinde anahtar rol oynayan üniversitelerin bilgi, fikir, hizmet ve değer üretme, hayata ve eşyaya değer katma misyonu doğrultusunda bugün sürdürmekte oldukları ama yarın da oluşturacakları diyalektikle birlikte Cumhuriyetin 100. Yılına denk gelen “Vizyon 2023” projesinin Üniversitemiz için çok önemli bir kırılma eşiğinin başlangıç noktası olduğunu belirten Rektör Güder, şöyle devam etti:“Geriye dönüp baktığımızda yüz yıl bir toplumun hayatında çok önemli bir zaman kesitine karşılık gelmektedir. Bizler, üniversiteyi 4 yılda bitirmiş insanlarımızdan diploma sahibi olmasını, mesleğinde 10 yılını bitirmiş insanlarımızdan tecrübeli ve mesleğini en üst düzeyde yapan uzman kişiler olmasını, çocuğunu büyütmekte olan ailelerden iyi bir ebeveyn olmasını ve işini iyi yapan bir akademisyenden de iyi bir aydın olmasını bekliyoruz. Cumhuriyetin çocukları olarak yüz yıl içerisinde Ülkemizi nereye getirdiğimiz bize sorulduğunda; ya da bizden bekleyenler dönüp bize baktığında bunun cevabını verebilmek için Cumhuriyet’in 100. Yılında konulan ilke ve devrimlere, Ulu Önder’in işaret ettiği hedeflere ne kadar yaklaştığımızı sorgulamamız gerekiyor. Bu anlamda Üniversitemizi Ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde 2023 yılına uygun hatta onun daha ötesini kucaklayan bir vizyoner yapıya kavuşturmanın, özellikle iletişim ve medyanın hızına bağlı olarak gelişmekte olan toplumsal devinimimizi, toplumsal ilerlememizi daha üst boyutlarda taçlandırarak geliştirmenin önceliğimizi oluşturması gerekiyor.”Son olarak çalıştaya katkı yapan akademisyenlere hitaben herkesin kendine göre bireysel doğrularının olduğunu ifade eden Rektör Güder,  “Ancak bizim için esas olan kurumsal doğruyu yakalamak.  Bugün biz burada gündelik ve bireysel doğruların peşinde değil, bilimsel ve kurumsal bir doğruyu yakalayabilmek için ortak bilgi ve fikir atmosferinde konuşmayı hedefliyoruz. Bu hedefimize, bu arzumuza ulaşma noktasında verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.Rektör Güder’den sonra söz alan Vizyon 2023 Çalıştayı Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Seval Yavuz ise çalıştayda yer alan konular ve izlenecek yöntem hakkında bir sunum yaptı.Vizyon 2023 Çalıştayı, alanlarında uzman 58 akademisyenin yuvarlak masa etrafında ve yedi grup halinde her türlü fikrin rahat bir şekilde tartışıldığı bir atmosferde gerçekleşti. 09:30-14:30 saatleri arasında üç oturum halinde gerçekleşen çalıştayda öğle arasında düzenlenen yemekte de fikir jimnastiği devam etti.Prof. Dr. Seval Yavuz’un başkanlığını yaptığı Vizyon 2023 Çalıştayı Düzenleme Kurulu ise, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Şana Sungur ve üyeler Prof. Dr. Mehmet Özbirecikli, Prof. Dr. Şener Kurt, Doç. Dr. Fatih Üneş, Doç. Dr. Cahit Özer, Doç. Dr. Hüseyin Kırımoğlu olmak üzere yedi kişiden oluşuyor.