MUSADAĞINDA(SAMANDAĞ)1915 ERMENİ OLAYLARI

Musa Dağı Samandağ ilçesinin Kapısuyu köyünün batısında,Amanos (Nur) dağlarınının denizle bakan bölümünde olup,bin metre yüksekliğinde kayalık bir tepe.

MUSADAĞINDA(SAMANDAĞ)1915 ERMENİ OLAYLARI

Birinci dünya savaşından sonra Ermeniler bulundukları yerlerde büyük huzursuzluk ve isyanlar başlatılar.Bunun üzerine Ermeniler diğer mahallere sevk için (Tehcir) kanun çıkarıldı.Kanundan sonra Ermenilerin bulunduğu yerlerden kendilerine gösterilen mahallere,(Urfanın güney kesimlerine ve Halep vilayetinin doğusuna)iakan edileceklerdi. Tehcir kanununa Samandağ ilçesine bağlı 7 ermeni köylüsüde vardı. Bunlar vergilerini ödememiş,orduya yardım yapmaları yerine isyana kalkışıyor ve hükümetin kararına uymayıp direnmeye karar veriyorlar.Samandağ ermeni köy halkına, Anadolunun çeşitli yerlerinden gelen Ermenilerde iştirak edip syıları 6500 civarına yükselmiş, açıktan açığa isyan başlatmışlardır. Olay yerine sevk edilen 4. Ordu Komutanlığına bağlı alay,bunlara başka bir yere gitmeleri için 7 gün mühlet vermiştir. Ermeniler daha önceden gidecekleri yeri belirlemişler, hazırlıklarını yapmış kıymetli eşyalsarını,hayvanlarını ve önceden mezarlığa sakladıkları silah,top, cephaneleri alarak,Temmuz ayının son günü sesiz sedasız Musa dağına çıkıp, Damlacık denen yere yerleşmişlerdir. Burada geçici barınaklar kurdular,kendilerini savunmak için mevziler inşa etiler.4.Orduya mensup 131 alay olay yerine giderek dağı kuşatıp, kendileriyle görüşmek istemişler ancak buna ateşle karşılık vermişlerdir.Ermeniler alayı ateş altında tutmuşlar ta ki cephaneleri bitinciye kadar.-İki Ermenide gecenin karanlığından istifade ederek açıkta bekleyen İngiliz gemilerine gidip, Alayın yerini söylemişler ve VictorHugo ile IV Hanri gemilerinden Kabaklıda bulunan Alay üzerine yoğun top atışı başlatmışlar,Asker ve sivillerden 8 kişi ölmüş Kabaklı köyü harebeye dönmüştür.Yiyecekleride biten İsyancılar,İskenderun ve Halep’ten yardım istemişler yardım gelmemiştir. Tepenin denize bakan yamacına kayalardan gemiye benzer büyük bir duvar yapmışlar ve üzerinede denizden görülecek büyüklükte “Hırisyiyanlar Tehlikede” yardım edin yazısı yazmışlardır.İstedikleri yardım gelmeyince Çevlik köyüne doğru inen patika yollarını takip ederek, kıyıda bulunan 6 adet Fransız ve ingiliz gemilerine ulaşmış, kırk gün kaldıkları Musa dağından, 9 Eylül günü hepsi Port Said’e gitmişlerdir.