''NÜFUSUN YAŞLANMASI, ÜLKELERİN EKONOMİK BÜYÜMELERİNİN GELECEĞİNDE DERİN DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇACAK''

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Hatay İl Temsilcisi Ahmet Yaslı, ''nüfusun yaşlanmasının, ülkelerin ekonomik büyümelerinin geleceğinde derin değişikliklere yol açacağını'' bildirdi. 
''NÜFUSUN YAŞLANMASI, ÜLKELERİN EKONOMİK BÜYÜMELERİNİN GELECEĞİNDE DERİN DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇACAK''
Yaslı, yaptığı yazılı açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun, yaşlanan nüfus ve kamu maliyesini eriten krizle mücadele maliyeti dolayısıyla dünyanın en büyük bazı ekonomilerinde kamu borçlarının patlama yolunda olduğunu tespit ettiğini hatırlattı.
     Mevcut mali politikalar temel alındığında, 2050 yılı itibariyle dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasını oluşturacak 49 ekonominin ortalama net borç oranının Gayri Safi Yurtiçi Hasılalarının (GSYH) yüzde 245'ine ulaşacağını belirten Yaslı, şöyle devam etti:
     ''Bu oran, 2007 yılında yüzde 148 düzeyindeydi. Bu kuruluşun kamu borçlarının patlama yolunda olduğu raporu dünyanın en borçlu ülkelerinin hangileri olduğunu akla getirirken, kamu ve özel sektörün toplam dış borç miktarını gösteren dış borç sıralamasında ilk sırada dünyanın en büyük ekonomisi ABD'nin yer aldığı görülüyor. Türkiye ise toplam dış borcun GSYH'ye oranına bakıldığında, değerlendirmeye alınan 32 ülke arasında yüzde 36,4 ile 25'inci sırada yer alıyor. Yaşlanan nüfusun, emeklilik ve diğer sosyal hizmetlerin maliyetini yukarı doğru çekerken, hükümetler mali politikalarında değişiklik yapmadıkça, borçlanmadaki artış ülke kredi notlarının düşmesine neden olacak. Nüfusun yaşlanması, dünya genelinde ülkelerin ekonomik büyümelerinin geleceğinde derin değişikliklere yol açacak.''