OSB’LERDE EMEK YOĞUN SEKTÖR YATIRIMCISINA BÜYÜK DESTEK GELİYOR

Meclis’te Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri tamamlanan 2016 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı’na eklenen bir ek madde ile emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması öngörülüyor.
OSB’LERDE EMEK YOĞUN SEKTÖR YATIRIMCISINA BÜYÜK DESTEK GELİYOR
2016 yılı Meclis Bütçe Kanunu Tasarısına konulan ek madde de, “Emek yoğun sektörlerde anahtar teslimi fabrika binası yapım projesi kapsamındaki giderlerin karşılanması amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bütçesinde yıl içerisinde açılacak tertiplerde yer alacak ödeneği (Yatırım Programı ile ilişkilendirmeksizin) İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu kapsamında İçişleri Bakanlığı bütçesine aktarmaya veya İl Özel İdaresi Kanunu kapsamında İl Özel İdarelerine ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında organize sanayi bölgesi tüzel kişiliğine tahakkuk ettirilmek suretiyle kullandırmaya, tefrik edilen ödenek sınırlı olmak üzere Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir. Söz konusu tertiplerde yer alacak ödeneklerin kullandırılması, verilecek desteğin kapsamı ve şartları, fabrika binası yapılacak taşınmazların ne suretle temin edileceği, kiralama şartları ve süresi ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Yüksek Planlama Kurulu kararıyla belirlenir.” denmektedir.Bilindiği üzere, fabrika arsası ve bina inşaatından kaynaklanan maliyetler, toplam yatırım maliyetinin yüzde 70’ini oluşturmaktadır. Bu düzenleme ile girişimciye büyük kolaylıklar sağlanması, OSB’lerde yeni alanların oluşturulması, istihdamın arttırılması, işsizliğin önlenmesi ve OSB’lere ekonomik hareketlilik kazandırılması beklenmektedir.26 Şubat 2016 tarihinde Meclis Genel Kurulunda görüşmelerine başlanacak Bütçe Kanunu Tasarısında yer alan girişimci ve yatırımcıya büyük kolaylık getiren bu düzenlemenin Türkiye Ekonomisi açısından yararlı olacağını düşünüyor, yasalaşma yolunda olan bu düzenlemeyi Antakya Organize Sanayi Bölgesi olarak olumlu buluyor ve bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz.                                                                                                                  Tahsin KABAALİ
Antakya Organize Sanayi Bölgesi  
Yönetim Kurulu Başkanı