PROF.DR HASAN KAYA MKÜ REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği basın toplantısında MKÜ Rektörlüğü için yapılacak olan seçimlerde aday olduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Kaya; “Üniversiteler, insanlık için bilimsel bilgiler ışığında nitelikli işgücü ve teknoloji üreten kurumlardır.
PROF.DR HASAN KAYA MKÜ REKTÖR ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Toplumları çağdaş ve evrensel değerlerle buluşturarak çağın gerektirdiği gelişim ve değişimlere öncülük ederler. Yaşadığı çağın ve toplumun gereksinimlerini karşılayamayan ve toplumsal dinamizme öncülük yapamayan bir üniversite düşünülemez.” dedi.MKÜ rektörlük seçimleri öncesinde adayların ortaya çıkmasıyla birlikte yapılacak olan rektörlük seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Prof. Dr. Hasan Kaya Hatay Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıkladı.1992 yılında kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi’nin aynı dönemde kurulan üniversitelerin çok gerisinde kaldığını belirten MKÜ Rektör adayı Prof. Dr. Hasan Kaya; “MKÜ, aradan geçen uzun yıllara rağmen kendisinden beklenen atılım ve gelişimi sağlayamamış ve ayrıca aynı dönemde kurulan üniversitelerin gerisinde kalmıştır. Sayısal ve fiziksel bazı gelişmeler kısmen de gerçekleşmiş olsa da bu durum başta akademisyenlerimiz olmak üzere, idari personelimizi, öğrencilerimizi ve Hatay’ı tatmin etmekten oldukça uzak kalmıştır. MKÜ gelinen noktada yerel sanayiye destek veremeyen, yetiştirdiği nitelikli personeli üniversitede tutamayan, işleyiş tarzı ve yönetim anlayışı ile başta akademik ve idari alanlarda olmak üzere problemlerini çözemeyen bir kurum izlenimi vermeketdir.
Üniversitemizin adil bir yönetim anlayışıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası sorunlara rasyonel ve kalıcı çözümler üreten, devletimizin hiyerarşisi dışında hukuki olmayan yapı ve işleyişlere izin vermeyen, saygın bir kuruma dönüştürülmesi gerektiği inancındayım.” dedi.MKܒnün ivedilikle çözüm bekleyen çok sayıda sorunu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Hasan Kaya; “Üniversitede tüm akademik birimlerin ve ortak kullanıma yönelik destek unsurlarının çağdaş ve fonksiyonel mekanlara sahip olmasına, ulusal ve uluslararası camiada önemli bir yere sahip, tarihi ve kültürel değeri yüksek bir şehir olan Hatay’ın marka değerinin de geliştirilmesinde üniversitenin tüm paydaşlarla işbirliğine ve hatta öncülüğüne büyük bir ihtiyaç olduğuna inanmaktayım. Başta akademisyenlerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımızı ve öğrencilerimizi bir değer olarak kabul eden, hiç kimseyi ötekileştirmeyen, parasal kaynakları salt kamu yararı ilkesi doğrultusunda kullanan, devlet kurumları ile yakın işbirliği içinde çalışmayı önemseyen, akademik başarılarıyla gündemde olamyı hedefleyen ve içinde yaşadığı toplumun sorunlarına çözüm üreten bir üniversite için rektörlük seçimlerinde adayım. Bir aile bilinci içerisinde her türlü ötekileştirmelerden uzak, karşılıklı hoşgörü ve anlayışla bu görevde başarılı olacağıma inanıyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.Prof. Dr. Hasan Kaya kimdir?1964 yılında Hatay’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Hatay’da tamamladı. 1988 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1988-1989 yılları arasında Konya’nın Akşehir İlçesinde mecburi hizmet yaptı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 1995 yılında İç Hastalıkları Uzmanı oldu. 1998 yılında aynı bölümde yardımcı doçentliğe atandı. 2001 yılında Hematoloji Yan Dal Uzmanı oldu. 2002 yılında MKÜ Tıp Fakültesi’nde göreve başladı. 2002 yılında doçent, 2007 yılında profesör oldu. 200-2010 yılları arasında Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği yaptı. Yurtdışı dergilerde yayınlanmış 40, yurtiçi dergilerde yayınlanmış 60 bilimsel makale ve yurtdışı kongrelerde sunulmuş 14, yurtiçi kongrelerde sunulmuş 75 yebliği bulunmaktadır. Prof. Dr. Hasan Kaya evli ve 2 çocuk babasıdır.
Murat MUTLU