PTT HALKINDIR SATILAMAZ

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası Antakya Şubesi üyeleri PTT Merkez Müdürlüğü önünde Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı'nı protesto etti.
PTT HALKINDIR SATILAMAZ
 Sendika adına basına açıklamayı yapan Medine Şahin:”5 Mart tarihinde TBMM’nin internet site-sinde yayınlanan “Posta Hizmetleri Kanunu Tasa-rısı”,PTT’yi Anonim şirket haline dönüştüren ve sa-tılmasına zemin hazırlayan bir atılımdır. Hükümet bu yasa tasarısıyla ,PTT’ nin düşük ücretlerle verdiği kamu hizmetini pahalı hale getirmeyi;emekçileri ise esnek,kuralsız ve iş güvencesiz istihdam etmeyi amaçlamaktadır. PTT’nin sunduğu kamu hizmetini sermayenin kar hırsına teslim etmeyi,PTT emekçilerini ise köleleştir-meyi hedeflemektedir.   
 
      
 Yasal güvenceleri-ni ortadan kaldırıp,tüm öz-lük haklarını yönetim ku-rulunun keyfi kararlarına bı-rakmaktadır. Bu Yasa Ta-sarısını Hazırlayanlara Ses-leniyoruz: Biz sizi tanı-yoruz; Tüpraş’tan, Pet-kim’den, Telekom’dan, Te-kel’den tanıyoruz. 1995 yı-lında PTT’yi bölerek Türk Telekom A:Ş’yi kurdu-nuz.2005’te de birkaç yıllık karı karşılığında özelleş-tirdiniz. Bu süreçte binlerce emekçiyi mağdur ettiğiniz yetmiyormuş gibi Türkiye’ yi Avrupa Birliği ve OECD ülkeleri arasında en pahalı telefon ve internet hizmeti veren ülke haline getir-diniz. Ancak bu defa ba-şaramayacaksınız. Biz PTT emekçileri, bu yağma sürecine izin vermeye-ceğiz. Biz Haber-sen ola-rak,bu yasa tasarısının geri çekilmesi için tüm gü-cümüzle mücadele etmeye kararlıyız.Emekçi halkı-mızı haberdar etmek vr bu yağma sürecini hep birlikte durdurmak için ülke gene-linde imza kampanyasına başladığını duyuru-yoruz.Bu sürece duyarlı tüm örgütlü güçleri mü-cadelemize destek olmaya çağırıyoruz.”dedi
PTT HALKINDIR SATILAMAZ haberi 15 Mart 2013 00:00 tarihinde firmarehberim.com kaynak gösterilerek Yerel kategorisine Hatay tarafından  87530 kişi tarafından okunmuş 0 kişi tarafından beğenilip 0 kişi tarafından da beğenilmemiştir.

Hatay Firma Rehberi Firmanı Ücretsiz Ekle
Hatay Temsilcimiz olun Ek Geliriniz Olsun
Hatay Radyoları Canlı Radyo Dinle
Hatay İlanları Ücretsiz İlan Ekle
Hatay Yemek Tariflerini Ekle
Hatay Tvlerini Canlı İzle