REKTÖR GÜDER’DEN EĞİTİM-BİR-SEN’İN TALEPLERİNE YAZILI CEVAP

           Eğitim Bir-Sen Üniversite temsilcisi Öğr. Gör. İslam Günebakan ve beraberindeki sendika yönetim kurulu üyeleri MKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder’i 26 Nisan 2013’te ziyaret ederek üniversite çalışanlarının taleplerini iletmişlerdi.
REKTÖR GÜDER’DEN EĞİTİM-BİR-SEN’İN TALEPLERİNE YAZILI CEVAP

Rektör GÜDER Eğitim-Bir-Sen’in üniversite çalışanlarıyla ilgili taleplerine 05.06.2013 tarihinde resmi bir yazıyla aşağıdaki şekilde cevap verdi:“İlgi tarihli yazınızda belirtmiş olduğunuz görevde yükselme, unvan değişikliği, üst kadrolara yapılan atamalarla ilgili talepleriniz hususunda gerekli iyileştirme çalışmaları yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13/b-4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirmeler iptal edilerek ilgililerin görev yaptıkları birimlerin kadrolarına atama işlemleri devam etmektedir. Birimlerde görevlendirilen personel dağılımı, mevzuat çerçevesinde iş yükleri dikkate alınarak yapılmaktadır. Üniversitemizce yürütülen iş ve işlemler bütçe ve kadro imkanları nispetinde kamu yararı gözetilerek mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.Ayrıca 2013-2014 Eğitim Öğretim yılında ders ücretlerinin zamanında yatırılmasıyla ilgili olarak da yeni yazılım programı hazırlanmakta olup, herhangi bir sorun yaşanmaması hususunda gerekli önlemler alınmaktadır.  Eğitim Bir-Sen Üniversite temsilcisi Öğr. Gör. İslam Günebakan Mustafa Kemal Üniversitesi tarihinde ilk defa bir sendikanın çalışanların taleplerini üniversite yönetimine ilettiğini ve bu taleplere yazılı olarak cevap verilmesinin de yönetimin insan odaklı ve özgürlükçü yönetim anlayışının göstergesi olduğunu belirtti.

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

                                                                                                                        İslam GÜNEBAKAN

                                                                                                                         EĞİTİM-BİR-SEN

                                                                                                                          MKÜ Temsilcisi