REKTÖR GÜDER'İN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Dünya kadınları, eğitim düzeylerinden, geleneksel yaşam biçimleri ve değer yargılarından, yasalardaki ayrımcı hükümlerden kaynaklanan engeller nedeniyle, yüzyıllar boyunca, içinde yer aldıkları siyasal sistemlerle yeterince bağ kuramadan yaşamışlardır.
REKTÖR GÜDER'İN KADINLAR GÜNÜ MESAJI

Geçmişten günümüze kadar kadınlar kimi zaman toplum içerisinde yüceltilmiş kimi zaman da istismar edilebilmiştir. Bazı dönemlerde de zaman zaman kadınla erkek birbirlerinin rakipleri gibi karşı karşıya getirilmiştir. Hâlbuki kadın ve erkek farklı cinsiyetlerden meydana gelen insanlardır vetoplumsal hayat kadın ve erkekle birlikte biçimlenir. Her iki cins de kendine ait özellikleri ile toplumsal hayatta belli bir konum işgal etmekte ve toplumsal işleyişe katkı sağlamaktadır. Bu bakımdan toplum içerisinde yaşarken işbirliği içerisinde olunmalı ve kurulacak bir takım kurumlarda veya çalışmalarda kadın-erkek birliği göz önünde bulundurularak çalışmalar yapılmalıdır.Türk kültüründe kadın erkeğin tamamlayıcısıdır. Nitekim M. Kemal Atatürk’ün “Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha yüksek nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir” dediği gibi topluma ve dünyaya yön veren ve verecek olan kadınlardır.Bu duygu ve düşüncelerle dünyanın dört bir yanında farklı kültür ve inanışların olmasına rağmen kadınların hak ettikleri değerler ve saygınlık ölçütünün eşit olması adına yürütülen çalışmaların başarıyla neticelenmesini diler, tüm kadınların “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü kutlarım.

Sevgi ve saygılarımla…

 REKTÖR
Prof. Dr. Hüsnü Salih GÜDER