Reyhanlı TOSYALI Kız Öğrenci yurdu Temeli Atılıyor

12 Haziran 2013 tarihinde protokolü imzalanan ve Tosyalı Holding tarafından Reyhanlı’dayapımına başlanacak olanE.Ayhan TOSYALI Öğrenci Yurdu ve SporSalonu’nun temel atma töreni, Hatay Valisi Ercan TOPACA‘nın katılımlarıyla  gerçekleşiyor

Reyhanlı TOSYALI Kız Öğrenci yurdu Temeli Atılıyor

ReyhanlıİlçesininihtiyacıdoğrultusundayapılacakolanE.Ayhan TOSYALI Öğrenci yurduveKapalıSporSalonu; mimariyapısıbakımındanSelçukluMimarisiesasalınarakilçeyekazandırılacakolup, yatakhane, yemekhane, çalışmaveetütodaları, açıkvekapalısporalanlarıileörnekbireğitimkompleksiniteliğitaşıyacaktır. 

Reyhanlı E. Ayhan TOSYALI ÖğrenciYurduveKapalıSporSalonutemelatmatöreninetümhalkımızdavetlidir.

 E.AYHAN TOSYALI KIZ ÖĞRENCİ YURDU VE

KAPALI SPOR SALONU HAKKINDA TEKNİK BİLGİLER;

  • Her ikiyapıda 7868 parselüzerineyerleştirilmişolup, KızYurdu  bodrumkat + 4 kattanoluşmaktadır. Toplaminşaatalanı 4.900 m²’dir.
  • KızYurdu 150 kişilikyatakhanesi, 280 kişilikyemekhanesi, 6 adetçalışmaveetüdodalarıilehizmetverecektir. Selçuklumimarisinin hakim olduğuyapıdadışcephedeyalıtımuygulaması da yapılacaktır.Yine yurt alanıiçerisindeöğrencilerehizmetverecekolan 2 adetvoleybol, 2 adetbasketbolsahaları, kamelyaveçimalanlardayeralmaktadır.
  • KızYurdunabitişikolarakoluşturulacakKapalıSporSalonu da 600 m² oturumalanınasahiptir. Bunun 430 m²’si sporalanı, 170 m²’si de 72 kişilikoturmabölümününvesoyunmaalanlarınınolduğukısımlardanoluşmaktadır.