SAVAŞA İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ

SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ öncesi  Ankara Tren Garında  meydana gelen patlamayı gerçekleştirenleri, buna göz yumanları ve kirli çıkarları uğruna bir insan hayatına kastedecek kadar çirkinleşen bu alçakları kınıyor ve  lanetliyoruz! 
SAVAŞA İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ
Güvercinimizin kanadını kırdılar. Yüzlerce ölü milyonlarca yaralı yüreğimiz var. Sözün bitiği yerdeyiz. Hepimizin başı sağ olsun.  Ülkemizin her geçen gün içine çekilmeye çalışıldığı şiddet ve kaos giderek tırmanırken, . güvenlik zafiyeti yok diyerek işin içinden sıyrılabileceğini zanneden  sıratan  suratları görmek istemiyoruz.  her güne yüreklerimizi yakan yeni patlama, çatışma ve ölüm haberleri ile uyanmak istemiyoruz.
Türkiye halkları demokrasi, barış, özgürlük ve kardeşlik istiyor.  bu şiddet üreten, baskı üreten, toplum üzerinde terör estiren, işçisini emekçisini yok sayan, IŞID’e tırlar ile silah yollayan, ülkemizi cihatçı örgütlerin yatağı haline getiren, madencileri Soma'da  Karabük’te   madene gömen,  Maraş’ta,  Sivas’ta , Reyhanlı ‘da ,Suruç’ta Diyarbakır da,Kürdistan'da  insanlarını ölüme, kadınları cinayetlere, dereleri tarım arazilerini doğa katillerine teslim  eden, bu zihniyeti ; gerici yönetimi kabuletmiyoruz.Değerli arkadaşlar içinden geçtiğimiz süreç bir şeyleri daha güzel daha gerçekçi yapmamızı gerektiğini  dayatıyor. Yanı başımızda    insanların birbirini kestiği, boğazladığı bir coğrafyada bütün farklılıklarımızla  birlikte, bir arada durmak, gerçek kardeşliğin ve eşit yurttaşlığın sesi, soluğu olmak hepimiz ortak hadefidir. Barış içinde  Müslüman’ın Müslüman ,Yahudi’nin Yahudi  ,hiristiyanın hiristiyan  gibi özgürce nefes aldığı, kadınların, gençlerin kendi kimlikleriyle yaşamın her alanında var olduğu;  çevrenin-doğanın korunduğu bir gelecek istiyorsak  bunun yolu da  Barışçıl birlikte yaşam-birlikte yönetim modellerinin inşasından geçer. Saflarımızı sıklaştırmalı barışı demokrasiyi ,İnsanın doğuştan kazandığı haklar olan  Düşünce özgürlüğü, can mal güvenliği, örgütlenme  özgürlüğü yaşam hakkı gibi değerlere sahip çıkmalıyız.  el –ele, gönül –gönüle hep beraber  olmak zorundayız. Birlik dirlik zamanıdır.  kin ve nefretten beslenenlere karşı barış ve kardeşlik talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, tüm baskılara rağmen savaşa karşı barışı daha cesurca dile getirmekten başka çıkar yol yoktur. Mücadelemizi daha da yükseltmek zorundayız. Sevginin, huzurun, barışın ve insanca bir yaşamın yeşermesi için sesimizi daha da yükselteceğiz.  Birlikte güçlenmek dileği ile inadına BARIŞ İNADINA KARDEŞLİK “ifadelerine yer verdiler.