SES Hatay Şube Başkanı Sayman Basın toplantısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Hatay Şube Başkanı İbrahim Sayman, ''Tüm temel haklarımız için insanca yaşamı savunuyor, eşit, özgür, demokratik bir Türkiye istiyoruz'' dedi.
SES Hatay Şube Başkanı Sayman Basın toplantısı
 Sayman, şube binasında düzenlediği basın toplantısında, insanca yaşamı savunmak için, emekçilerin, ezilenlerin sesine ses katmak için 8 Ekim Cumartesi günü Ankara'da eylem kararı aldıklarını söyledi.
     Temsil edilen sınıf ve kesimler açısından Türkiye'de yaşam koşulları her zaman zor olduğunu belirten Sayman şöyle konuştu:
     ''Halkının mutluluğunu ve refahını, ülkesinin esenliğini düşünen ve politikalarının merkezine bunları alan bir siyasi hükümetle yönetilmedik şu güne kadar. Bu gidişat doğrultusunda her gelen gün, geçen günü aratır niteliktedir. İnsanın insanca yaşayabileceği alan gittikçe daralmakta, güvencesizlik, geleceksizlik, işsizlik, sefalet, adaletsizlik alabildiğine yaygınlaşmaktadır.''

     Anayasa Referandum sürecinde kamu emekçilerine ''toplu sözleşme düzeni'' getirildiğini hatırlatan Sayman, gündeme getirilen 4688 sayılı yasadaki değişiklik ile kamu emekçilerinin grev hakkının engellenmek istediğini kaydetti.
     Sayman, bütün ötekileştirilenleri, bütün mağdurları, ezilenleri, yoksulları, işsizleri, kadınları, gençleri, çevrecileri, barış yanlılarını seslerini birleştirip, daha yüksek haykırmaları için, düzene karşı insanca yaşamı savunmak için eşit, özgür, demokratik Türkiye'yi için 8 Ekim Cumartesi günü Ankara'da kurulacak emekçilerin, ezilenlerin ''Sokak Meclisi''ne katılmaya çağırdıklarını kaydetti.
     Ankara'da düzenlenecek eyleme destek veren, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipler Birliği (TTB) il temsilcileri de etkinlikte hazır bulundu.