SEVGİ OLMAYAN YERDE HOŞGÖRÜ DE OLMAZ

 ValiLekesiz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
SEVGİ OLMAYAN YERDE HOŞGÖRÜ DE OLMAZ
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan  Lekesiz, insanın, yaratılanların en şereflisi ve en değerlisi olduğunu, bireysel ve toplumsal insan ilişkilerinde esas olan ortak noktanın ise, ‘sevgi’ olduğunu söyledi. Lekesiz, ‘Birbirine sevgi ve saygı ile bakan toplumlarda huzur, mutluluk ve barış hüküm sürer. Bugün Hatay halkı olarak dinlerin, mezheplerin ve farklı kültürlerin uyum içerisinde yaşadığı bir yer olmakla gurur duyuyorsak, bunun en büyük kaynağı; engin hoşgörümüz ve yüzyıllardır süren birbirimizi karşılıksız sevme istidadımızdır.’ diye konuştu. İlimiz insanının engin hoşgörüsünün; ancak erdemli insanların sahip olabileceği temel niteliklerden birisi olduğuna değinen Lekesiz, ‘Bu erdemi ilimiz insanına kazandıran büyük sır ise, kim olduğunu merak etmeden karşısındaki hemşehrisine hissettiği derin sevgidir. Çünkü sevgi olmayan yerde hoşgörü de olmaz. Sağlıklı insani ilişkiler kurulması da mümkün olmaz.’ diye konuştu. Dünyanın çeşitli sorunlarla boğuştuğu şu günlerde, barış, kardeşlik ve hoşgörünün anlamı üzerinde yeniden düşünmek; kardeşlik, dostluk, muhabbet ve sevgi gibi kavramlarını yeniden ve daha güçlü tesis etmek zorunda olduğumuzu dile getiren Vali Lekesiz, ‘Bugün bizleri barış ve kardeşliği yeniden keşfetmeye iten temel nedenlerden birisi, 21’inci yüzyıla hazırlanan dünyanın âdeta sosyal çalkantılar, etnik çatışmalar, soykırımlar ve savaşlarla sarsılmakta olmasıdır. İdrak edilen bu kıdemde yaşanan acılar, bir yandan günümüz insanında düş kırıklığı yaratırken, diğer yandan da yaşananlardan etkilenen toplumlarda onarılmaz yaralanmalara yol açmaktadır. Hoşgörü, kardeşlik ve sevgi konusundaki sahip olduğu tarihsel medeniyet birikimi ve deneyimlerinden ilham alan bir ilin halkıyız. Toplumumuzda var olan birlik ve beraberliği sağlayan hayati unsurlardan olan sevgi, kardeşlik ve hoşgörü gibi kavramlar, şefkatli, merhametli ve alçakgönüllü olmak gibi temel insani özelliklerimizin bir sonucudur.’ dedi.  Lekesiz şöyle devam etti: ‘Bu ilin kurtuluşundan sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ili olmayı Hatay Meclisi’nin tüm renklerinin aldığı ortak kararla kabul eden insanımızın arasında mevcut olan bağların, sevginin gücü bugün de hissedilebilmektedir. 74 yıl boyunca ilimizin, istinasız her ferdinin emeği, alınteri ve çabaları ile bu günlere geldiğini görülmektedir. Tarım, ticaret sanayi ve turizm alanında ilimizin elde ettiği kazanımlar ve halkımıza sağladığı zenginlikleri biliyor ve hep birlikte görüyoruz. Bu nimetlerin bizlere sağladığı imkanlar ve yüzyıllardır oluşturduğumuz kardeşlik ikliminin farkında olmalı, kimsenin tavsiye ve telkinine ihtiyaç duymaksızın oluşturduğunuz bu farklı zenginliğin yeniden ayağa kaldırılması için elbirliği ile gayret göstermeliyiz. Demokrasilerde ve insanın olduğu her yerde her zaman farklı görüşler olacaktır, olmalıdır. Bu kapsamda farklı düşünmek, farklı bakış açısına sahip olmak her insanın yaratılıştan gelen tabii özelliklerinin doğal bir sonucudur.
 
 
Her bireyin doğuştan gelen demokratik hakları vardır. Bu hakların temini, kullanımı ve güvenliğinin sağlanması devletin öncelikli görevleri arasında olup, yine devletin güvencesi altındadır. Kanunlar ile belirlenmiş sınırlar içerisinde kalan her demokratik hak arayışı, insanın mutluluğunu ve özgürlüğünü amaç edinmiş her demokratik anlayışın olmazsa olmazıdır.Malumunuz olduğu üzere ilimiz nazik bir süreçten geçiyor. Bu hassas süreçte, hepimizin en üst düzeyde sorumluluk anlayışı ile hareket etmesi, söylediklerine ve yaptıklarına dikkat etmesi ve yanlış anlaşılabilecek söylemlerden kaçınması uygun olacaktır. Zira bugün coşkun duyguların, kabarmış hislerin etkisi altında söylenmiş sözlerin, yarın burada yüz yüze bakacağımız, aynı şehri paylaştığımız diğer hemşehrilerimizi nasıl etkilediğini de değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Önemli olan bugünleri ilimizde yüzyıllardır var olan barış ve hoşgörü ortamına bir halel getirmeden atlatmaktır.Ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirilen eylemlerde; maalesef,280 iş yeri, 103 polis otosu, 259 özel araç, bir konut, bir polis merkezi, 12 siyasi parti binasında hasar meydana geldi. Bunların içinde 4 otobüs, 18 belediye otobüsü de mevcut. Ülkemiz genelinde maddi zararın toplam 140 milyon TL civarında olduğu hesaplanmaktadır.İlimizde ise, 01 Haziran 2013 tarihinde başlayan gösterilerde bugüne kadar; 62’si polis, 62’si sivil vatandaş olmak üzere 124 kişi yaralanmış, 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Öte yandan 40 işyeri, 24 araç, 4 konut, 159kamu malı olmak üzere toplam 227 adet maddi hasar ve 190.485.00 TL. maddi kayıp meydana gelmiştir.Bu tür davranışlar ‘farklılıklar zenginliğimizdir’ şeklindeki demokratik birikimimize ve erdemliliğimize zarar vermeye başlamadan sonlandırılmalıdır. Vatandaşlarımızın gündelik hayatlarına geri dönmeleri, ilimizin yüzyıllardır sahip olduğu hoşgörü ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesi için adımlar atılması gereklidir. Ekonomi ve turizm başta olmak üzere ilimize ve ülkemize her alanda olumsuz etkiler yapmaya başlayan ve devam eden bu eylemler, haklılığını, temelinde yatan iyi niyetleri zayıflatmaya başlamıştır.Atalarımızın bize miras olarak bıraktığı bu güzel hoşgörü ikliminin daha da güçlendirilerek gelecek kuşaklara aktarılması ve bütün insanlığa esin kaynağı oluşturması en büyük dileğimizdir. Bu hoşgörü ikliminin yaşamasını sağlayan başta 3 semavi dinin temsilcilerine, farklı kültür ve inanışların kanaat önderlerine, sivil toplum temsilcilerimize, oda ve borsa temsilcilerine ve değerli hemşehrilerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerine teşekkür ederim.’ İl Emniyet Müdürü Ragıp Kılıç da, davete iştirak ederek bu güzel birlik ve beraberlik ortamını paylaşan konuklara teşekkür etti.Programda sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de yaptıkları konuşmalarda birlik, beraberlik ve hoşgörü mesajları verdiler.