SİYASET TOPLUMU DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN YAPILIR

 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Servet Mullaoğlu, demokrasilerde siyaset, toplumu daha ileriye götürmek için yapıldığını, siyasetin ortak amacının, bireylerin insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerini özgürce yaşayabileceği bir ortamı sağlamak ve toplumsal refahı gerçekleştirmek olduğunu belirtti.
SİYASET TOPLUMU DAHA İLERİYE GÖTÜRMEK İÇİN YAPILIR
Mullaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin belde ve köylerde yaptığı gece mitinglerinin adeta bir şölen havasında geçtiğini şunları kaydetti:
    
     ''Demokrasilerde siyaset, toplumu daha ileriye götürmek için yapılır. Siyasetin ortak amacı, bireylerin insan olmasından kaynaklanan temel hak ve hürriyetlerini özgürce yaşayabileceği bir ortamı sağlamak ve toplumsal refahı gerçekleştirmektir. Bu amaca ulaşmakta siyasi partiler, şüphesiz ki farklı fikirlere, felsefeye ve yöntemlere sahiptirler. Zaten bu yönleriyle de birbirlerinden ayrılırlar. Ancak hepsinin ortak amacı; toplumun refahı olmalıdır. Bu amaca uygun en iyi davranış şeklini geliştiren parti ise Cumhuriyet Halk Partisidir. CHP adeta bir Üniversite gibi çalışarak öğrencilerin, emeklilerin, gençlerin, ev kadınlarının, esnafın, çiftçinin, şöförün, sanayicinin, iş adamlarının yani toplumu oluşturan bütün kesimlerin sorunları çözecek nitelikte projeler hazırlamış ve bu projelerin tamamı toplumda kabul görmüştür. Bu projelerin uygulanabilirliğini gören Sayın Başbakan?ın siyaseti anlamsız polemiklere çekmiş ve siyaseti adete magazinleştirmiştir.''
     Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, Hristiyanıyla, Yahudisiyle, Sünnisiyle, Alevisiyle yani bu toprakların güzellikleriyle yoğrulmuş bütün insanlarla bu ülkeyi beraber kurduklarını belirten Mullaoğlu, CHP'nin de bu güzel insanların ortak ruhuyla kurulmuş bir parti olduğunu ifade etti.