SURİYE DE YAŞANANLARIN HATAY A ETKİSİ KONUŞULDU

Suriye’de yaşanan olayların yansımalarının esnafından doktoruna, mühendisinden öğrencisine kadar Hatay halkı tarafından bir çok alanda yoğun bir biçimde hissediliyor.
SURİYE DE YAŞANANLARIN HATAY A ETKİSİ KONUŞULDU
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından “Suriye’deki olayların Hatay’a yansıması” konulu Hatay Kent Kurultayı düzenlendi. Hatay Eczacılar Odası toplantı salonun da düzenlenen kent Kurultayının açılış konuşmasını İl Koordinasyon Kurulu İl Sekreteri Adnan Orukoğlu yaptı. Suriye’de yaşanan olayların kentin en önemli gündemini oluşturduğunu belirten Orukoğlu, bu topraklarda yaşayan insanların savaş psikolojisini yaşamaya başladığını söyledi.
Bu topraklar kan gölüne döndü
Hatay’ın coğrafi konumu itibari ile Asya, Afrika ve Avrupa arasında bir köprü konumunda olduğunu belirten Orukoğlu, “İnsanın hem sosyolojik hemde kültürel gelişiminde rol oynayan önemli bir merkezdir. Hatay’da nüfus esas itibari ile üç etnik gruptan oluşur. Aleviler, Sünniler ve Hıristiyanlar. Bunların dışında köy ve mahallelerde toplanmış durumda olan Çerkezler, Afganlar, Ermeniler ve Özbekler vardır. Tarih boyunca çeşitli topluluklara yurtluk etmiş, 7 bin yıllık uygarlıklar şehri olan Hatay’da medeniyetlerin biri gidip biri gelirken savaşlar yaşanmış bu topraklar kan gölüne dönüşmüştür” dedi.
Savaş ve kan istemiyoruz
Artık bu topraklarda savaş ve kan istemediklerini belirten Orukoğlu, “İnsanca yaşamak için savaşsız ve sömürüsüz, bir dünyaya ihtiyacımız var diyoruz. Yıllardır bölgemizde oynanan oyunlar, 21. yüzyıldaki kritik noktası Suriye’dir. Suriye’ye dönük askeri bir müdahale bölgesel bir savaşın da tetikleyicisi olacaktır. Ortadoğu bi şekildeki iç savaşlarla etnik ve dini boğazlaşmalarla kaosa sürüklenirken, Türkiye’de bu kaosun bir parçası olacak ve bölge hakları büyük acılarla yüz yüze kalacaktır” dedi
“Savaşa karşı barışı, ayrışmaya karşı birlikte yaşamayı, ortak değerlerini güçlendirerek hoşgörüyü her alanda ortaya koyduğumuzda insan onurunu korumuş, savaş kurucularının da oyununu boşa çıkarmış oluruz” diyen Orukoğlu, “Komşumuz Suriye’ye karşı herhangi bir dış müdahaleyi, asla kabul etmiyor, bütün emperyalist güçlerin ellerini bölgeden derhal çekmelerini istiyoruz” diye konuştu.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’da birliklerinin kent sorunlarına ilişkin sorun tespitlerini ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştığını söyledi. 

Soğancı, geçtiğimiz 6 yıl boyunca Türkiye’nin değişik illerinde düzenledikleri kent kurultayları ile kentlerin mevcut durum tespitlerini yaparken, nasıl bir kent istiyoruz? sorusuna da kentte yaşayanlar ile birlikte yanıtlar aradıklarını ifade etti. 
Birliklerinin kent kurultayları aracılığı ile kentlere aklın ve bilimin gözünden mercek tutuğunu mevcut durumu analiz ettiğini ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri sunduğunu belirten Soğancı, “Ancak birliğimiz bu anlayışla Hatay’a mercek tutuğunda Suriye’de başlatılan iç savaş ve işgal sürecinin bu kentin temel sorunu haline geldiğini de asla görmezlikten gelemez” dedi.
“Yani birliğimiz emperyalizmin yönelimleri doğrultusunda aktif taşeronluk rolünün pervasızca yürütülmesinin sonuçlarının Hatay’ı ne hale getirdiğini ve bu gidişatın özellikle Hataylılara nelere mal olacağını da cesurca, tereddüt etmeden ortaya koyar” diyen Soğancı, “Bu etkinliğimizde Hatay’ın dinamikleri ile birlikte yaşanmakta olan bu sürece dair fotoğrafı burada yerinde çekmektir. Bu kurultayımızın amacı da bu şekildedir” dedi.
Hatay’a Ortadoğu’yu büyük oranda yansıtan bir minyatürde diyebileceklerini belirten Soğancı, “Özellikle bu yapının Suriye’de yaşanan parçalanma ve iç savaşın kırılma noktalarını taşıdığı için bölgedeki gerilimlerin, günlük yaşama doğrudan yansımasına yol açıyor. Suriye’deki iç savaşın doğrudan bir parçası haline gelinmişken, hele de Hatay işgal sürecinin lojistik üssü haline getirilmişken, bu risk Hataylının hayatını cehenneme çevirmeye yeterde artar bile” dedi.
Bu durumun esnafından doktoruna, mühendisinden öğrencisine kadar Hatay halkı tarafından bir çok alanda yoğun bir biçimde hissedildiğini aktaran Soğancı, “Hatay’da herhangi bir vatandaşımızın bu fiili savaş süresince, gündelik hayatta yaşadığı sıkıntıları sıralaması tek başına bir çok şeyi anlatmaya yetiyor, bu sempozyumda da bunu net olarak göreceğiz. Ülkeyi yöneten siyasal iktidarın bu gerçeği bizlerden çok daha iyi bildiğini de unutmadan AKP’nin Suriye’ye yönelik çığırından çıkmış, müdahalecilik hevesinin nereden kaynaklandığı sorusunu öncelikle sormamız gerekiyor.” dedi.
Bu soruya AKP’nin verdiği cevabın çok açık ve net olduğunu kaydeden Soğancı, “Oda Suriye’ye özgürlük ve demokrasinin gelmesi. Bunu kendi ülkesini açık bir cezaevine çevirmiş, kendisine muhalif tüm kesimleri baskı ve zor yoluyla etmiş, hak ve özgürlükleri yasaklamayı marifet sayan bir iktidarın söylemesi ironi değil de nedir? Bu sorunun cevabını emperyalizmin bölgesel politikalarında ve bu politikalara tam uyumluluk içerisinde giderek derinleştirilen bağımlılık ilişkilerinde aktif taşeronlukta aramak gerekir” dedi.
Bu sorunun cevabının kürecikte kurulan Radar üssünde aramak gerektiğini de belirten Soğancı, “Bu sorunun cevabını emperyalistlerle el ele kol kola konuşlandırılacağı yer çalışmalarının yapıldığı Patriot füzelerinin gelişinde aramak gerekir. AKP’nin Suriye’ye müdahalenin gerekçelerini emperyalizmin kendi özünde arayabiliriz ama asla ve asla Suriye’ye özgürlük ve demokrasiyi götürme safsatasında aranmasına da izin vermeyiz” dedi.
“Bu durumu en çıplak haliyle de Suriye’ye demokrasi götürülürken, sokağa çıkarak görüşlerini ifade etme özgürlüğü alınmış, konuşması yasaklanmış bir kent olan Hatay’dan ifade etmemiz gerekir” diyen Soğancı, “ Mısır ve Tunus ile başlayan değişimler Libya’nın işgali, Suriye’de iç savaşın derinleştirilmesi ve İran’ın çevrelenmesi yönünde bir seyir izliyoruz. Bölgenin yeniden dizayn ediliş sürecinde adı konmamış bölüşüm savaşıda şimdiden yaşanıyor” diye konuştu.
Yapılan açılış konuşmalarının ardından kent kurultayının ilk oturumu Hatay Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ömer İyiel’in başkanlığında yapıldı. Oturama konuşmacı olarakda ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, UND Hatay Temsilcisi Mustafa Yılmaz, HASİAD Başkanı Gülay Gül, Hatay Tabip Odası Başkanı Selim Matkap ve Hatay SMMMO Başkanı Abdullah Korkmaz katıldı.
Kurultayın öğleden sonra yapılan ikinci ve son oturumuna da konuşmacı olarak Gazeteci-Yazar Fehim Taşdelen ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Adnan Gümüş katıldı.