Suriyeli esnaf araştırma önergesi?

Anayasamızın 173’üncü maddesinde “Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır”  hükmü bulunmasına rağmen, dördüncü yılına giren  Suriye krizinde özellikle Hatay ile Suriye’ye komşu olan diğer illerdeki esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınmadığı, esnaf ve sanatkarlarımızın son üç yıl içinde büyük oranda sermaye, gelir ve çalışma alanı kayıp ettiğini biliyor ve gözlemliyoruz.

Suriyeli esnaf araştırma önergesi?

 AFAD'ın 2013 yılı açıklamasına göre, Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen Suriye’li sığınmacıların sayısı 600 bini geçti. Ancak bu sayının çok daha yüksek olduğu; 200 bin Suriye’li sığınmacının oluşturulan 21 kampta barınırken, geri kalan 400 bin kişinin ise Türkiye’nin farklı kentlerinde kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürüyor olduklarını yine  AFAD’ın yayımladığı rapordan  öğreniyoruz.Bölgede şiddetini sürdüren ekonomik kriz, şimdilerde ise Suriye’li sığınmacıların bulundukları kentlerde Vergi ve Mahalli İdareler açısından kayıt dışı ticaret yapmaları şeklinde kendini göstermekte ve bölge esnafına olumsuz etkilerine  tanık olmaktayız. Suriye’li sığınmacıların Türkiye genelinde sığındıkları hemen her şehirde imkan dahilinde ticaretle uğraştıklarını artık bilmeyen yok. Hatay ili genelinde sığınmacı Suriye’lilerin, küçük bakkaliye türü dükkânlar, marketler, Suriye ekmeği yapan unlu mamuller, tatlıcı dükkanları, döner ve tost salonları açtıklarını gözlemekteyiz. Vergisini ödeyen, yerel yönetimlerin, zabıtanın,  İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, beraberinde ise Vergi Dairelerinin denetiminde olan bölge ya da yerli esnaf, Suriyeli sığınmacıların haksız rekabeti karşısında çaresiz, şaşkın ve tepkilidir.Suriye’li sığınmacılarla yaşanan haksız rekabet yerli esnafı vergi veremez, pirim ve borçlarını ödeyemez hale getirmiştir. Zamanında önlem alınmadığı için de esnaf ve sanatkarlarımızın sorunları kronikleşmiş ve borç batağı içinde bırakılmıştır.