TAPU ZEDELER RAHAT BİR NEFES ALDI

Maliye Bakanlığı dava sonucu hak ettiği vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden Erzin Hürriyet Mahallesi sakinleri lehine feragat etti.
TAPU ZEDELER RAHAT BİR NEFES ALDI

           

Aleyhlerine Tapu İptal ve Tescil Davası açılan 113 Hürriyet Mahallesi sakini davalarının aleyhlerine sonuçlanmasıyla yüksek oranda vekalet ücreti ve yargılama giderlerine mahkum edilmişler ve aynı zamanda evlerini ve arazilerini kaybetme durumuyla yüz yüze kalmışlardı.       Yıllardır oturdukları evleri ellerinden alınan Hürriyet Mahallesi sakinleri yaklaşık iki yıldır kamuoyu oluşturmak adına sürdürdükleri mücadeleyi Hürriyet Mahallesi Muhtarı Kadir Kürtül ve Av. Akif Özer’in öncülüğünde bu güne kadar getirmişlerdi. Hatta konu ile ilgili Erzin’de davullu zurnalı mahalle sakinlerinin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştiren Mahalle Sakinleri seslerini ilgili makamlara duyurmayı da başarmışlardı.              Gelinen süreçte konuya özel bir önem gösteren Hatay Valisi M. Celalettin Lekesiz ve Erzin Kaymakamı İskender Yönden’in çabaları ile Erzin’de konu ile ilgili olarak İdari Kurul oluşturuldu.              Av. Akif Özer’in de içerisinde yer aldığı bu idari kurulda meclise yasa teklifi hazırlandı. Konu Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görüşülme aşamasına kadar geldi.

            Fakat bu süreç içerisinde mahkeme mahalle sakinlerinin aleyhine karar verdi.
 Durum çıkmaza girince Erzin Kaymakamı İskender Yönden ve Erzin Mal Müdürü İsmet Evcimen’in çalışma ve çabaları sonucunda Hatay Defterdarlığının’da onayıyla vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden feragat talep yazısı Bakanlığa gönderildi ve Maliye Bakanlığı talebi yerinde görerek vatandaşlardan istenilen vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden vazgeçti.              Maliye bakanlığının vazgeçtiği rakamın 1 trilyon 300 milyar civarı olduğu söylenmekte. Dar gelirli vatandaşların ikamet ettiği Hürriyet Mahallesi sakinlerinin “Hiçbir koşulda bu parayı ödeme imkanları bulunmamaktaydı” diyen Mahalle Muhtarı Kadir Kürtül; “Vatandaşın lehine alınan bu karar vatandaşlarımızın devlete olan güvenini pekiştirmiştir. Yaptığımız mücadele olumlu sonuçlar vermiştir. Karardan büyük bir mutluluk duyuyor, başta Sayın Valimiz M. Celalettin Lekesiz, İlçe Kaymakamımız Sayın İskender Yönden, İl Defterdarımız, Mal Müdürümüz Sayın İsmet Evcimen ve İdare Kurulu üyelerimize mahalle sakinleri adına şükranlarımızı sunuyorum” dedi.             Davayı başından sonuna kadar ısrarla takip eden ve her zaman mahalle sakinlerinin yanında yer alarak bu mücadeleye omuz veren Av. Mehmet Akif Özer’de; “Yapılan yargılama her ne kadar hukuki bir statü içerse de, özünde devletin resmi kurumlarının geçmişte yapmış olduğu bir hatanın bu güne yansımasıdır. Vatandaş devletine güvenmiş, belediyesi satışa çıkartmış, inanmış, parasını ödemiş ve Erzin Tapu Sicil Müdürlüğünden tapusunu almıştır. Yargılama mevcut hukuk sistemi içerisinde ya-salara uygun olabilir. Ama hak ve hakkaniyete uygun olmadığı verilen kararla ortaya konmuştur.              Halk olarak haklı olduğumuza inandık ve kazandık. Tapularımızı tekrar alana kadar, mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.