TAYFUR SÖKMEN BİNLERCE DÖNÜM EKİLİ ALANI NEDEN YAKTIRDI

Tayfur Sökmen, Türkiye’nin istiklal mücadelesine emeği geçen ve Hatay mücadelesinin önde gelen ve Hatay devletinin ilk ve son Devlet Reisidir. 
TAYFUR SÖKMEN BİNLERCE DÖNÜM EKİLİ ALANI NEDEN YAKTIRDI

 Hatay’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine, Eylül 1920 tarihinde Kuseyr çeteleri ile birlik olup, Fransızlara karşı mücadeleye katıldılar. Reyhanlı-Yeniköy mıntıkasında Fransızlarla şiddetli bir çatışmaya girdiler. Bu Hatay çetelerinin Fransızlara karşı giriştikleri ilk silahlı mücadele zaferle sonuçlanmıştı. Tayfur Bey’in Silahlı ve siyasi mücadelesi, Fransız manda idaresini rahatsız etmekte ve hakkında idam cezası çıkarılmış idi. 1921 Yılında Türkiye ile Fransa arasında anlaşma sağlanmış ve Fransızlara karşı her hangi bir çatışmaya girilmemesi hakkında Tayfur Bey’e haber ulaştırılmış idi. Artık akıncı müfrezesi Maraş’a çekilecek idi.            Çekilmeden önce Tayfur Bey çiftliğinde çete mensuplarına bir veda yemeği verir. Bu ziyafet sırasında nöbetçiler çok kalabalık bir Fransız birliğinin bölgeyi kuşatma altına almak için,ekin tarlalarının içinden gizlice yaklaşmakta olduğunu haber verir. O yılda mahsul çok iyidir. Yaklaşık 1500 civarında Fransız birliğinin kendilerini kuşatarak esir etmelerini veya öldürülmelerini beklemenin budalalık olacağı düşüncesiyle, çözüm aramaya başladılar.O anda Tayfur Bey ani ve cesur bir karar vererek, Fransızların gizlenmiş oldukları bölgedeki buğdayların ateşe verilmesini emretti. Çeteler dört bir yana dağılarak buğday tarlalarını ateşe verdiler. Buğday tarlalarının içinde bulunan Fransız askerleri canlarını zor kurtarıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Böylece çetelerde güven içinde Maraş’a çekildiler.