TKDK MKÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından Mustafa Kemal Üniversitesi Denizcilik Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi’nde Fakülte öğretim üyelerine yönelik olarak, TKDK 8. Proje başvuru kabul dönemi, bu kapsamda desteklenecek sektörler, başvuru şartları ve sektörün gelişmesi için yapılacak çalışmalar konusunda tanıtım ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

TKDK MKÜ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDE

 Kasım ayı içerisinde başlayan ve son olarak aralık ayı içerisinde MKÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ayşe Bahar Yılmaz’ın başkanlığında üçüncüsü gerçekleştirilen toplantılarda TKDK tarafından Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programları ve su ürünleri sektörüne verilen hibe destek programları hakkında; fakülte öğretim üyeleri.  Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği üyeleri, balıkçılar ve sektör temsilcilerine yönelik olarak bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. 

            Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Bahar Yılmaz Balıkçılık sektörünün gelişmesi, yatırımların yapılabilmesi için Üniversite olarak öncülük yapmak istediklerini belirtti. Yılmaz, Avrupa Birliği fonlarının değerlendirilmesi, fonların proje beklediğini öğrendikten sonra balıkçılık sektöründeki yatırımcıya destek olmak için bir araya geldiklerini belirterek şunları söyledi: “ Ülkemizde; 200 doğal göl, 206 baraj, 902 gölet ve denizlerle birlikte, toplam 26 bin hektarlık su alanı bulunmakta. Aynı zamanda Akdeniz ülkeleri içerisinde en uzun kıyısı olan ikinci ülkeyiz. Türkiye’de Su Ürünleri Sektörü 200 bin ton yılda üretim yapabilmektedir. Bakanlık verilerine göre Türkiye; 2163 tane tesise sahiptir. Şu anda ülkemizde 80 bin ton ithalatımız ve 60 bin ton ise ihracatımız var.
 İthalatta 137 milyon dolar ihracatta 343 milyon dolar demek ki su ürünleri sektörü ekonomimize bir katkı sağlayan sektör. Demek ki; su ürünleri sektörü ülkemizde katkı sağlayan ve gelişen bir sektördür. Bizlerin bu sektörde daha fazla yol alabilmek için yeni projelerle ve AB katkılarıyla, sektörü geliştirme anlamında çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunu da sizlerin destekleriyle yapabiliriz. Biz de fakülte olarak sizlere danışmanlık görevinde yardımcı olabiliriz. Birlikte ne yapabiliriz konuşmak için bir aradayız.” şeklinde konuştu. 

Yılmaz’ın konuşmasının ardından, TKDK Hatay İl Koordinatörlüğü’nde görevli Uzman Murat İlbay, kurum hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verdikten sonra; kurumun Hatay’da desteklediği sektörler, destek miktarları ve bu desteklere başvuru yöntemleri hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Tüm yatırımların %50 oranında hibe desteği ile desteklendiğini vurgulayan İlbay;  Arıcılık, tıbbi aromatik bitki ve çiçekçilik sektörlerinde yeni dönemde yapılacak olan yatırımlara inşaat işleri ve makine ekipman alımına traktör alımının da eklendiği, Meyve sebze işleme ve pazarlama yatırımları ile ilgili olarak hazırlanacak projelerde artık üretici örgütlerinin yanında şirketlerin ve şahıslarında proje başvuru hakkı kazandığını ve yatırımcıların bu kapsamdaki yatırımları ile ilgili proje hazırlayabileceklerini ayrıca meyve sebze işleme kapsamında kurulacak olan 4000m³ lük soğuk hava deposu kapasitesi 10000m³’e çıkarıldığını bununla birlikte 25m³ soğuk hava deposuna sahip soğutmalı taşıma araçlarında destek kapsamında olduğunu söyledi. 

Devam eden mevcut hibe desteklerinin yatırım kapasitelerinin artırıldığının altını çizen İlbay; arıcılık yatırımlarında üst limit olan 200 kovan sayısının 500’e çıkarıldığını, kırsal turizm kapsamında 15 yatak olan üst sınırın 25’e yükseltildiğini, kültür balıkçılığı yatırımlarında 50 ton olan yetiştiricilik kapasitesinin 200 tona çıkarıldığını. 2 dönüm olan çiçekçilik ile ilgili sera yapımının 10 dönüme çıkarıldığını belirletti.Toplantı, soru cevap aşaması ile birlikte sona erdi.