Toplam hane harcamaları içerisinde gıdanın payı azalıyor

Hanehalklarının toplam harcamaları içerisinde gıdaya ayırdıkları pay hanelerin ekonomik düzeyi arttıkça azalır. Haneler zenginleştikçe zorunlu gıda harcamaları toplam harcamaları içerisinde daha az bir oran teşkil etmeye başlar.

Toplam hane harcamaları içerisinde gıdanın payı azalıyor

Gelişmiş ülkelerde toplam hanehalkı harcamaları içinde gıdanın payı %10-15 arasında değişirken, az gelişmiş ülkelerde bu oran %70’e kadar çıkmaktadır.Türkiye’de gıda harcamalarının toplam harcama içindeki payı yıllar itibariyle azalmaktadır. 2012 yılında hanehalkları, toplam harcamalarının %19,6’sını gıda harcamasına ayırmıştır. Bu oran 2003 yılında          %27,5’ti. 2003 yılında Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt illerinden oluşan TRC3 bölgesindeki hanehalkları harcamalarının neredeyse yarısını gıda için yapmıştır. 2012 yılında bu oran % 30,2’ye düşmüştür.2012 yılında tüm bölgelerde gıda için yapılan harcamaların oranı azalırken bu harcamalara en çok pay ayıran hanehalkları Ağrı, Kars, Iğdır ve Ardahan’dan oluşan TRA2 bölgesinde yer almıştır. Gıdaya en az pay ayıran bölge %16,6 oranıyla İstanbul (TR10) bölgesi olmuştur.