TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

           Ülkemizde 22 Kasım gününü içine alan hafta;  Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları tarafından toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı koymak, dikkatini çekmek, doğru alışkanlıklar kazandırmak ve genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olan ağız ve diş sağlığı konusunda izlenen politikaları değerlendirmek amacıyla “Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası” olarak kutlanmaktadır.

TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI

            Türk Dişhekimleri Birliği ve Odaları,  toplumun ve bireyin ağız diş sağlığının iyileştirilmesini ve nitelikli dişhekimliği hizmetinin sunulmasını amaç edinmiştir.  Bu amacına ulaşabilmek için de bilimsel temelli, kanıta dayalı ve koruyucu ağız diş sağlığını önceleyen politikaları savunmaktadır.  Amacımıza ulaşabilmek adına, hafta boyunca tüm Odalarımızla birlikte, kamuoyu oluşturmak ve sesimizi yetkililere ulaştırabilmek için değişik etkinlikler düzenlemekteyiz.Türk Dişhekimleri Birliği ve Hatay Diş Hekimleri olarak arzumuz, Dişhekimliği uygulama alanlarının tümünde yani hem serbest çalışan dişhekimlerinin alanında hem de kamuda, Dişhekimlerinin çalışma koşulları ve hastaların sağlığını ilgilendiren tüm düzenlemelerde, dünyanın kendine medeni diyen tüm ülkelerinde olduğu gibi, Sağlık Bakanlığının Meslek örgütlerinin bu konuların ayrılmaz bir ortağı,bileşeni olduğunu kabul etmesi ve buna uygun olarak hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz.Bilimsel Dişhekimliğinin 106. Yılını kutlarken ne yazık ki Ülkemizde Ağız Diş Sağlığı göstergelerinde bir iyileşme olduğunu nede bu hizmete ulaşabilmenin önündeki engellerin kaldırıldığını söyleyebiliriz.. Toplumun Ağız Diş Sağlığında gerçek anlamda düzelme; Dişhekimlerinin özelde ve Kamuda emeklerinin karşılığını alabildiği, insanca çalışma ve yaşama taleplerinin karşılanması başka bir bahara kalıyor. Biz yinede Meslek Örgütümüzde hep bir arada, bilimsel doğrular ışığında, insandan ve emekten yana, mücadele umudumuzu yitirmeden devam etmekte ısrar edeceğimizi, Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

 

                                                                                                Dişhekimi Nebil SEYFETTİN

                                                                                                    Hatay Dişhekimleri Odası

                                                                                                                  Başkanı