Toplumsal Kalkınmanın Temelinde En Büyük Güç Nitelikli İnsandır.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı,  Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)’nda Hatay Valimiz Sayın M. Celalettin Lekesiz'in başkanlığında yapıldı.
Toplumsal Kalkınmanın Temelinde En Büyük Güç Nitelikli İnsandır.
Vali Lekesiz toplantıda yaptığı konuşmada, küreselleşmenin, bilgi, teknoloji çağı gibi kavramların açtığı yeni ufukların ulusal ve bölgesel rekabetin artmasına, üretim faaliyetlerinin ve üretimde kullanılan yöntem ve tekniklerin değişmesine neden olduğunu söyledi. 
Değişim ve gelişimin nitelikli ve donanım sahibi insanı ön plana çıkardığını belirten Lekesiz, ‘Bugün toplumsal kalkınma ve gelişmenin temelinde en büyük güç nitelikli insandır. İnsan, yeteneği ve potansiyeli ile en önemli öğedir. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyada insan gücü kaynağının tüm yönleriyle geliştirilmesi, toplumsal ve ekonomik başarının sağlanmasında anahtar faktörlerden biri olarak görülmektedir. Küreselleşme ve ona bağlı olarak bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler eğitim düzeyi yüksek, bilimsel araştırma ve geliştirme yeteneğine sahip insan gücünün yetiştirilmesini, üretimde verimliliği ve ileri teknoloji kullanımını ön plana çıkarmaktadır.’dedi.
 
Sanayileşme olgusunun meydana getirdiği yetişmiş insan gücü kaynağına sahip olmanın, ekonomik rekabet içinde olan tüm toplumların başlıca amacı haline geldiğini de vurgulayan Lekesiz, bu ihtiyacı karşılamanın da ancak mesleki eğitimle gerçekleşebileceğini söyledi. 
Mesleki teknik eğitimin, ağırlıklı olarak ekonominin ve iş piyasalarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirme görevini üstlendiğini belirten Lekesiz, bu bağlamda mesleki teknik eğitim sisteminin, etkili işleyebilmesi için toplumsal ihtiyaçların yanı sıra istihdama ilişkin verilerden yola çıkılarak planlanması ve işgücü piyasasına hizmet edecek işleve kavuşturulmasının önemine vurgu yaptı. 
Lekesiz, bu kapsamda ‘İşgücü Piyasası ve İhtiyaç Analizi Raporu’nun hazırlatıldığını, bu çalışmanın sadece kamu kurum ve kuruluşlar için değil, özel sektör için de bir yol haritası niteliğinde olduğunu söyledi. 
Toplantıya, Antakya Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Salih Güder, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (HESOB) Başkanı Abdülkadir Teksöz, kurum müdürleri ve İŞ-KUR yetkilileri katıldı.