Torba Yasanın En Büyük Mağduru Yine Memurlar Oldu

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp oy çokluğuyla kabul edilen Torba yasa kamu çalışanlarını hüsrana uğrattı.  
Torba Yasanın En Büyük Mağduru Yine Memurlar Oldu

.  Soma Faciasının ardından taşeron sisteme karşı düzenlemeler yapılacağı iddiasıyla hazırlanan ancak gün geçtikçe içine toplumun her kesimini yakından ilgilendiren maddeler eklenerek Torba Yasaya dönüştürülen kanun, Türkiye Kamu-Sen'in bütün çabalarına rağmen yine hükümetin kamu çalışanlarının haklarını hiçe sayan düzenlemeleri içeren şekliyle hayata geçti.  Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen Hatay İl Temsilcisi Sayın  Hayrettin ŞAHİN, yasayı eleştirerek memur ve çalışanların mağduriyetinden bahsetti. Yasa gündeme geldiğinden bu yana Türkiye Kamu-Sen olarak gerek milletvekillerine mektup yazarak, gerekse TBMM kapısı önünde kitlesel basın açıklamaları yaparak yapılan yanlıştan dönülmesi için çağrıda bulunduklarını kaydeden ŞAHİN, yasanın kaybedenleri arasında bulunan kamu çalışanlarının hak kayıplarının iş güvencesini tehdit eder boyutta olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Üzerinde fırtınalar koparılan Torba yasa, bu şekliyle 4-C'lilere kadro, disiplin affı, 2005 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi, emeklilikte 30 yıl sınırının kaldırılması, akademik zam, ek gösterge ve ek ödemelerdeki aksaklıkların giderilmesi gibi kamu görevlilerinin beklentilerinden çok uzak bir hale getirilmiş ve memurların iş güvencesini tehdit eder bir boyuta ulaştı. Türkiye Kamu-Sen olarak başından beri eleştirdiğimiz Torba Yasanın bu ülkenin insanlarına ve kamu çalışanlarına bir kazanım sağlamadığı ortadadır." Özellikle KPDK kararlarının yürürlüğe girmesi için mutlaka kanunda değişiklik yapılması istediklerini  belirten ŞAHİN, toplam 161 konuda kamu işveren tarafı ile mutabakat sağlanmasına rağmen, kanunda yer bulamayan maddeleri şu şekilde sıraladı: · 4/C'li sözleşmeli personele kadro verilmesi, · 2005 yılından sonra göreve başlayan personele bir derece verilmesi, · Disiplin cezalarının affı ve yeniden düzenlenmesi,· Yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesi, · Yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi,

· 4046 sayılı Kanuna göre atanan araştırmacıların sorunlarının çözülmesi, · KİT'ler ve kamuda çalışan üniversite mezunu işçilerin KİT'lerde 2 sayılı cetvele diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesi,· Emekli ikramiyesinin hesaplanmasında 30 yıllık hizmet süresi sınırının kaldırılması, Yasanın hukukun üstünlüğü ilkesini hiçe sayan mahkeme kararlarını geciktiren maddelerle memurların bir bölümünün iş güvencesini elinden aldığını ifade eden ŞAHİN, "Bu yasa, kadro bir tarafa hiç olmazsa yeni haklar beklentisi içindeki taşeron işçilerinin umutları suya düşürülmüş, taşeron çalışmayı da genişletecek bir düzenleme niteliği taşımaktadır. Her zamanki yöntemle, taşeron işçilere yeni haklar getirileceğine dair kamuoyunda ortaya atılan bazı haberlere rağmen yasanın gerçekleri açıklananlarla örtüşmemektedir. Bu yasa ile taşeronlaşmaya sınır getirilmemekte aksine genişletilmektedir. Taşeron işçilerin memurların yerine çalıştırılabilmesinin önü açılmaktadır.

Hayrettin ŞAHİN

Türkiye Kamu-Sen Hatay İl Temsilcisi

Türk Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı