TOSYÖV HATAY DESTEKLEME DENEĞİNDEN BASIN TOPLANTISI

- Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Hatay Destekleme Derneği Başkanı Tahsin Rende, üyelerin, doğru meslek grubunda yer alması için Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından kendilerine verilen meslek kotlarını kontrol etmesi gerektiğini belirtti.
TOSYÖV HATAY DESTEKLEME DENEĞİNDEN BASIN TOPLANTISI
 Rende, Mado Evi'nde düzenlediği basın toplantısında, uzun zamandır ATSO'da yeni bir meslek grubu açılmaması konusunda haksız bir uygulama olduğunu savundu.
     Meslek grubu açısından Antakya'nın diğer illerin yanı sıra İskenderun ilçesinden bile daha gerilerde yer aldığını ifade eden Rende, şöyle devam etti:
     ''Mesleklerin Gruplandırılması Esaslarının 6'ncı maddesindeki yönetmelikte değişiklik yapıldı ve resmi gazetede yayımlandığı. Buna göre, bir meslek grubu kurulabilmesi için, meslek grubu üye sayısının; 1001?5000 üyesi olan odalarda en az 50 olması gerekiyor. Meslek grubu kurulabilmesi için gereken asgari üye sayıları, yönetim kurulunun teklifi üzerine meclisin üye tam sayısının salt çoğunluğu kararı ve TOBB'un onayıyla iki katına kadar artırılabilir. Birlik, rehberdeki değişikliğin yapılmasını müteakip en geç on sekiz ay içinde bilimsel yöntemlerle yapılacak bir saha çalışmasıyla üyelerin faaliyet kotlarını, meslek gruplarını ve odaların meslek gruplarını rehber ve ilgili mevzuat çerçevesinde yeniden tespit eder.
 

     Kentte, konuyla ilgili kanun, yönetmelik ve bakanlığın talimat yazıları önemsenmedi. Çok fazla üyesi bulunan ATSO'da daha fazla meslek grubu açılması gerekiyor. Bu konuda üyeler dikkatli davranmalı, doğru meslek grubunda yer almak istiyorsa, oda tarafından kendilerine verilen meslek kotlarını kontrol etmeli. Bu üyelerin kendi avantajlarına olacaktır.''
     Toplantıda, seçimlerde üçüncü kez iktidar olan AK Parti'yi de tebrik eden Rende, seçim sonucunun ülkeye ve Hatay'a hayırlı olmasını temenni etti.
     Kentin gelişimi için herkese büyük görev düştüğünü ifade eden Rende, çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan, barış kardeşlik ve hoşgörü kenti Hatay'ın daha iyi noktalara gelmesi için çalışılması gerektiğini söyledi.
     Hatay'da övünç duyulacak güzel yatırımların ve strateji planlarının bulunduğunu ifade eden Rende, bürokrasinin, seçilmişlerin çalıştığını, ili marka kent yapma konusunda gayret gösterildiğini, bunun çok güzel olduğunu kaydetti.