TUİK Çalışanların yarısı 7 bölgede

2014 yılı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre toplam çalışan sayısı 25 milyon 933 bin kişiye ulaştı.
TUİK Çalışanların yarısı 7 bölgede
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 2’ye göre çalışanların %51’i, 7 bölgede yer aldı. Türkiye’de toplam istihdamda en büyük payı alan bölgeler %19,7 ile TR10 (İstanbul), %6,9 ile TR51 (Ankara) ve %5,8 ile TR31 (İzmir) oldu.
Türkiye genelinde istihdam oranı 2014 yılı itibarıyla %45,5 iken, en yüksek istihdam oranına sahip bölgeler %53 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), %52 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve %51,4 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgeleri oldu. İstihdam oranının en düşük olduğu bölge %28,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) iken bu bölgeyi %35 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) ve %36,7 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) izledi.Sektörlere göre toplam istihdamda en büyük paya %51 ile hizmet sektörü sahip oldu. Hizmet sektörünü %27,9 ile sanayi sektörü izledi. Tarım sektörünün toplam istihdamdaki payı ise %21,1 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe, toplam istihdam içindeki payı %71,3 ile en yüksek olan TR51 (Ankara) bölgesini %62,8 ile TR10 (İstanbul) ve % 57,8 ile TR31 (İzmir) bölgeleri izledi. Diğer taraftan toplam istihdamda hizmetin payı en düşük bölgeler %26,4 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve %34 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgeleri oldu.2014 yılı itibarıyla sanayi sektöründe istihdamın en yoğun olduğu bölge %43,3 ile TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) oldu. Bu bölgeyi %39,9 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve %36,7 ile TR10 (İstanbul) bölgesi izledi. Sanayi sektörünün toplam istihdamdaki payı en düşük bölgeler sırasıyla %11,9 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), %14 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve %14,6 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgeleri oldu. Tarım sektöründe; istihdamın en yoğun olduğu bölge %59,6 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesi iken bu bölgeyi %50,8 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) izledi. Tarım sektöründe istihdamdaki payı en düşük bölgeler ise, %0,5 ile TR10 (İstanbul) bölgesi ve %3 ile TR51 (Ankara) bölgesidir.